Vòi rửa chén bát

Xem tất cả 24 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

10%

Chất liệu : inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
8,250,000 7,425,000

Vòi rửa bát Formentera 997 Đen

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
8,250,000 7,425,000

Vòi rửa bát Formentera 997 Hồng

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
8,250,000 7,425,000

Vòi rửa bát Formentera 997 Xanh

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
8,250,000 7,425,000

Vòi rửa bát Formentera 997 Cam

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
8,250,000 7,425,000

Vòi rửa bát Formentera 997 Vàng

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
10,109,000 9,098,100

Vòi rửa Teka ICON BLACK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
9,449,000 8,504,100

Vòi rửa Teka ICON

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
10,879,000 9,791,100

Vòi rửa Teka OS 201

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : Inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
10,659,000 9,593,100

Vòi rửa Teka INX 983

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
8,569,000 7,712,100

Vòi rửa Teka INX 914

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
9,009,000 8,108,100

Vòi rửa Teka Elan/MW

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
7,590,000 6,831,000

Vòi rửa Teka Cuadro

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : Inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
61,490,000 55,341,000

Vòi rửa Teka AUK 913

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
9,889,000 8,900,100

Vòi rửa Teka Kobe Pro

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : Inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
7,689,000 6,920,100

Vòi rửa Teka MC 10 pull out

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : Inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
6,149,000 5,534,100

Vòi rửa Teka MC 10 plus

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : Inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
7,469,000 6,722,100

Vòi rửa Teka Kobe

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : Inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
11,429,000 10,286,100

Vòi rửa Teka MY 202

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Chất liệu : Inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
6,699,000 6,029,100

Vòi rửa Teka Frame

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
2,629,000 2,497,550

Vòi rửa Teka MTP 913

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
5,489,000 5,214,550

Vòi rửa Teka MB 2 PULL OUT (High)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Inox

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
5,489,000 5,214,550

Vòi rửa Teka MB2 PULL OUT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Inox 304

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
2,849,000 2,706,550

Vòi rửa Teka MF2 Forum

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Đồng mạ Crôm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Teka
4,059,000 3,856,050

Vòi rửa Teka ARES

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 24 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ