Vòi rửa chén bát

Xem tất cả 17 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

5%

Chất liệu : đồng mạ crôm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
4,100,000 3,895,000

Vòi rửa bát Malloca K202C

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Hợp kim Đồng mạ Crôm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
1,815,000 1,725,000

Vòi rửa bát Malloca K 120

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Hợp kim Đồng mạ Crôm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
2,805,000 2,664,750

Vòi rửa Malloca K129T

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Hợp kim Đồng mạ Crôm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
2,805,000 2,664,750

Vòi rửa bát Malloca K119T3

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Hợp kim Đồng mạ Crôm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
2,475,000 2,351,250

Vòi rửa bát Malloca K151T

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Hợp kim Đồng mạ Crôm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
2,475,000 2,351,250

Vòi rửa Malloca K136A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Hợp kim Đồng mạ Crôm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
2,860,000 2,717,000

Vòi rửa bát Malloca K140

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Hợp kim Đồng mạ Crôm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
3,080,000 2,926,000

Vòi rửa bát Malloca K119T9

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Hợp kim Đồng mạ Crôm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
1,980,000 1,881,000

Vòi rửa bát Malloca K186

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Hợp kim Đồng mạ Crôm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
3,850,000 3,657,500

Vòi rửa bát Malloca K289C

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Hợp kim Đồng mạ Crôm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
3,410,000 3,239,500

Vòi rửa bát Malloca K298C

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Hợp kim Đồng mạ Crôm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
2,970,000 2,821,500

Vòi rửa bát Malloca K279C

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Hợp kim Đồng mạ Crôm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
3,520,000 3,344,000

Vòi rửa bát Malloca K290C

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Hợp kim Đồng mạ Crôm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
5,170,000 4,911,500

Vòi rửa bát Malloca K275C

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Hợp kim Đồng mạ Crôm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
1,980,000 1,881,000

Vòi Rửa Bát Malloca K 121

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Hợp kim Đồng mạ Inox

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
3,500,000 3,325,000

Vòi Rửa Bát Malloca K123 BN

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Chất liệu : Hợp kim Đồng mạ Inox

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
4,350,000 4,132,500

Vòi Rửa Bát Malloca K131 BN

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 17 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ