Máy sấy chén bát âm tủ

Xem tất cả 17 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

26%

Nhiệt độ sấy tối đa : 85 độ C
Dung tích : 100 lít
Kích thước: 595 x 595 x 400 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Canzy
9,980,000 7,425,000

Máy sấy chén bát Canzy CZ-1006

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

26%

Nhiệt độ sấy tối đa : 85 độ C
Dung tích : 100 lít
Kích thước âm tủ: 595 x 595 x 400 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Canzy
9,880,000 7,350,000

Máy sấy chén bát Canzy CZ-100G

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

23%

Nhiệt độ sấy tối đa : 80 độ C
Dung tích : 110 lít
Kích thước âm tủ: 598 x 430 x 635 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Fandi
8,850,000 6,850,000

Máy sấy bát Fandi FD-626MST

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Nhiệt độ sấy tối đa : 70 độ C
Dung tích : 110 lít
Kích thước âm tủ: 600 x 600 x 450 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Fandi
9,050,000 7,240,000

Máy sấy bát Fandi FD-626MS

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

29%

Nhiệt độ sấy tối đa : 70 độ C
Dung tích : 100 lít
Kích thước âm tủ: 595 x 485 x 630 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem chi tiết So sánh
Napoliz
12,990,000 9,350,000

Máy sấy bát Napoliz NA-D300

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

31%

Nhiệt độ sấy tối đa : 70 độ C
Dung tích : 100 lít
Kích thước âm tủ: 580 x 470 x 630 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem chi tiết So sánh
Napoliz
7,590,000 5,240,000

Máy sấy bát Napoliz NA-D208

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Nhiệt độ sấy tối đa : 85 độ C
Dung tích : 100 lít
Kích thước âm tủ: 600 x 425 x 625 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
6,980,000 5,640,000

Máy sấy bát Binova BI-888MSB

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

32%

Nhiệt độ sấy tối đa : 85 độ C
Dung tích : 100 lít
Kích thước âm tủ: 600 x 425 x 625 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
6,980,000 4,750,000

Máy sấy bát Binova BI-777MSB

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

27%

Nhiệt độ sấy tối đa : 85 độ C
Dung tích : 110 lít
Kích thước âm tủ: 550 x 610 x 430 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
8,500,000 6,250,000

Máy sấy bát Faster FS-A20

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

25%

Nhiệt độ sấy tối đa : 85 độ C
Dung tích : 110 lít
Kích thước âm tủ: 550 x 610 x 430 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
8,200,000 6,150,000

Máy sấy bát Faster FS-A21

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

25%

Nhiệt độ sấy tối đa : 85 độ C
Dung tích : 110 lít
Kích thước âm tủ: 561 x 610 x 450 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
7,500,000 5,650,000

Máy sấy bát Faster FS-A19

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

8%

Nhiệt độ sấy tối đa : 85 độ C
Dung tích : 100 lít
Kích thước âm tủ: 560 x 600 x 450 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
9,500,000 8,790,000

Máy sấy bát Malloca MDC-11L

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

6%

Nhiệt độ sấy tối đa : 85 độ C
Dung tích : 110 lít
Kích thước âm tủ: 595 x 530 x 630 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
9,500,000 8,990,000

Máy sấy bát Malloca ZLD 110-A1B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Nhiệt độ sấy tối đa : 85 độ C
Dung tích : 100 lít
Kích thước âm tủ: 595 x 453 x 630 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Malloca
12,400,000 11,240,000

Máy sấy bát Malloca MDC-11E

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

11%

Nhiệt độ sấy tối đa : 85 độ C
Dung tích : 60 lít
Kích thước : 795 x 373 x 395 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Malloca
6,900,000 6,150,000

Máy sấy bát Malloca MDC-21C

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

28%

Nhiệt độ sấy tối đa : 85 độ C
Dung tích : 100 lít
Kích thước âm tủ: 560 x 470 x 615 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
9,980,000 7,250,000

Máy sấy bát Taka MS100A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

29%

Nhiệt độ sấy tối đa : 85 độ C
Dung tích : 110 lít
Kích thước âm tủ: 560 x 600 x 450 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Canzy
9,680,000 6,900,000

Máy sấy bát Canzy CZ 606

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 17 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ