Máy rửa chén bát

Xem tất cả 13 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

13%

Dung tích : 15 bộ
Độ ồn : 43 dB
Kích thước : 850 x 600 x 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
24,900,000 21,850,000

Máy rửa bát Ariston LFD11P123 X

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

12%

Dung tích : 14 bộ
Độ ồn : 43 dB
Kích thước : 850 x 600 x 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
27,000,000 23,850,000

Máy rửa bát Ariston LDF 12M5 X AUS

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

12%

Dung tích : 14 bộ
Độ ồn : 43 dB
Kích thước : 850 x 600 x 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
28,000,000 24,750,000

Máy rửa bát Ariston LDF 12H54 XEXR

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

14%

Dung tích : 15 bộ
Độ ồn : 48 dB
Kích thước : 850 x 600 x 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
20,900,000 18,100,000

Máy rửa bát Ariston LFF8M019 X

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

12%

Dung tích : 14 bộ
Độ ồn : 45 dB
Kích thước : 850 x 600 x 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
17,900,000 15,850,000

Máy rửa bát Ariston LKF7M019 X

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

13%

Dung tích : 14 bộ
Độ ồn : 43 dB
Kích thước : 850 x 600 x 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
28,000,000 24,450,000

Máy rửa bát Ariston LDF12354XEX.R

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

14%

Dung tích : 12 bộ
Độ ồn : 48 dB
Kích thước : 850 x 600 x 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
19,500,000 16,890,000

Máy rửa bát Ariston LBF-5BX AUS

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

14%

Dung tích : 12 bộ
Độ ồn : 49 dB
Kích thước : 850 x 600 x 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
23,900,000 20,750,000

Máy rửa bát Ariston LFF 8254 X EX.R

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

14%

Dung tích : 12 bộ
Độ ồn : 51 dB
Kích thước : 850 x 600 x 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
22,900,000 19,750,000

Máy rửa bát Ariston LKF720

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

11%

Dung tích : 12 bộ
Độ ồn : 51 dB
Kích thước : 850 x 600 x 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
18,900,000 16,850,000

Máy rửa bát Ariston LBF51

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

13%

Dung tích : 12 bộ
Độ ồn : 48 dB
Kích thước : 850 x 600 x 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
20,500,000 17,950,000

Máy rửa bát Ariston LFB5B010 X

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

14%

Dung tích : 14 bộ
Độ ồn : 51 dB
Kích thước : 820-900 x 595 x 570 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
21,000,000 18,250,000

Máy rửa bát Ariston LFF 114 IX EX

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

12%

Dung tích : 14 bộ
Độ ồn : 45 dB
Kích thước : 820 x 600 x 570 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
32,000,000 28,200,000

Máy rửa bát Ariston LFZ3284A IX EX

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 13 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ