Máy hút mùi ống khói

Hiển thị 1–24 trong 399 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp

8%

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 990 x 600 x 485 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
45,000,000 41,820,000

Máy hút mùi Ariston HKQV 9 K

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

4%

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
6,900,000 6,630,000

Máy hút mùi Ariston HL 60.E.IX

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
11,500,000 10,557,000

Máy hút mùi Ariston HB 60 P

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

4%

Công suất hút : 550 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
8,500,000 8,211,000

Máy hút mùi Ariston HBT 9 IX

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

22%

Công suất: 1000m3/h
Độ ồn: =<48db Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
6,800,000 5,350,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-Deluxe 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công Suất hút 1000 m3/h
Độ ồn: =< 48 dB Kích thước 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
5,600,000 4,520,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-LUXURY 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công Suất hút 1000 m3/h
Độ ồn: =< 60 dB Kích thước 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
9,300,000 7,480,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-90PQ

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Công Suất hút 1000 m3/h
Độ ồn: =< 60dBA Kích thước 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
9,100,000 7,245,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-70PQ

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công Suất hút 1000 m3/h
Độ ồn: =< 49 dB Kích thước 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
9,300,000 7,455,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-90PS

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công Suất hút 1000 m3/h
Độ ồn: =< 49 dBA Kích thước 750mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
8,400,000 6,850,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-75PS

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

100%

Công Suất hút 1000 m3/h
Độ ồn: =< 49 dB Kích thước: 900m

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
7,800,000 7

Máy hút mùi treo tường AB-889KM 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút: 1000m3/h
Độ ồn =<48 dB Kích thước 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
6,600,000 5,325,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-889KM 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

22%

Công suất hút: 1000m3/h
Độ ồn: =<60db Kích thước 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
12,000,000 9,450,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-90PS-I

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút: 1,100m3/h
Độ ồn: =<48db Kích thước 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
19,800,000 16,120,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-901

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

18%

Công suất: 1000m3/h
Độ ồn: =<48db Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
6,600,000 5,420,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-688 Touch 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Công suất hút : 1100 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
13,400,000 10,650,000

Máy hút mùi Abbaka AB-198KN 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 1100 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 750mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
13,200,000 10,680,000

Máy hút mùi Abbaka AB-198KN 75

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

23%

Công suất hút : 1100 m3/h
Độ ồn : <=60 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
9,300,000 7,250,000

Máy hút mùi Abbaka AB-98KV 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút : 1100 m3/h
Độ ồn : <=60 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
20,760,000 16,980,000

Máy hút mùi độc lập Abbaka AB-9005I 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 1100 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 750mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
16,500,000 13,250,000

Máy hút mùi độc lập Abbaka AB-9005I 75

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút : 1100 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
11,800,000 9,650,000

Máy hút mùi độc lập Abbaka AB-69S 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

22%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
5,400,000 4,250,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-Luxury 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất hút : 800 m3/h
Độ ồn : 48 – 53 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
33,000,000 28,250,000

Máy hút mùi Amica OWS952T

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Công suất hút : 380 m3/h
Độ ồn : 48 – 66 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
15,500,000 13,150,000

Máy hút mùi Amica OKC912R

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Hiển thị 1–24 trong 399 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp