Máy hút mùi cổ điển

Hiển thị 1–24 trong 69 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

15%

Công suất hút : 750 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
3,400,000 2,890,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-0270S INOX

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Công suất hút : 750 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
3,300,000 2,800,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-0270 Black

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Công suất hút : 750 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 600mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
3,200,000 2,700,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-0260 Black

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Công suất hút: 750m3/h
Độ ồn: =< 58DB Kích thước: 700 x150 x 500 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
3,300,000 2,800,000

Máy hút mùi Abbaka AB-0270B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Công suất hút : 335 m3/h
Độ ồn : 58 – 64 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba Lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
3,000,000 2,300,000

Máy hút mùi Amica OSC621

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 750 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
6,000,000 4,850,000

Máy hút mùi Ariston SL 19.1.P IX

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
3,400,000 2,720,000

Máy hút mùi Binova BI-25-B-07

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
3,400,000 2,720,000

Máy hút mùi Binova BI-27-GB-07

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
3,900,000 3,120,000

Máy hút mùi Binova BI-29-ISO-07

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
3,900,000 3,120,000

Máy hút mùi Binova BI-29-ISO-06

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
3,400,000 2,720,000

Máy hút mùi Binova BI-27-GB-06

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 600/700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
3,600,000 2,880,000

Máy hút mùi Binova BI-27-GI-06/07

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
3,400,000 2,720,000

Máy hút mùi Binova BI-25-B-06

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-2070SB

Công suất hút: 600 m3/h

Độ ồn : 46 dB

Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
3,550,000 2,840,000

Máy hút mùi Faster FS 2070SB

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-2060SB

Công suất hút: 600 m3/h

Độ ồn : 52 dB

Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
3,450,000 2,760,000

Máy hút mùi Faster FS 2060SB

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-0860P

Công suất hút : 600 m3/h

Độ ồn : <=60 dB

Kích thước: 600mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
3,150,000 2,520,000

Máy hút mùi Faster FS-0860P

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-0860P

Công suất hút : 600 m3/h

Độ ồn : <=40 dB

Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
3,150,000 2,520,000

Máy hút mùi Faster FS-0870P

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-2060S

Công suất hút : 600 m3/h

Độ ồn : <=60 dB

Kích thước: 600mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
3,250,000 2,600,000

Máy hút mùi Faster FS-2060S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-2070P

Công suất hút : 600 m3/h

Độ ồn : <=60 dB

Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
3,250,000 2,600,000

Máy hút mùi Faster FS-2070P

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-0870BD

Công suất hút : 600 m3/h

Độ ồn : <=60 dB

Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
3,550,000 2,840,000

Máy hút mùi Faster FS-0870BD

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-0870BD

Công suất hút : 600 m3/h

Độ ồn : <=60 dB

Kích thước: 600mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
3,450,000 2,760,000

Máy hút mùi Faster FS-0860BD

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% hut-Mui-Faster-FS-2070S

Công suất hút : 600 m3/h

Độ ồn : <=60 dB

Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
3,350,000 2,680,000

Máy hút mùi Faster FS-2070S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% hut-mui-Faster-FS-0460P

Công suất hút : 600 m3/h

Độ ồn : <=60 dB

Kích thước: 600mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
2,950,000 2,360,000

Máy hút mùi Faster FS 0460P

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-0470P

Công suất hút : 750 m3/h

Độ ồn : <=55 dB

Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
3,050,000 2,440,000

Máy hút mùi Faster FS-0470P

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Hiển thị 1–24 trong 69 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ