Máy hút mùi

Hiển thị 1–24 trong 45 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

20% Hut-Mui-Teka-DJE-90

Công suất hút : 800 m3/h

Độ ồn : <= 63 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
11,099,000 8,879,200

Máy hút mùi Teka DJE 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-DU-90

Công suất hút : 850 m3/h

Độ ồn : 48-56 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
26,389,000 21,111,200

Máy hút mùi Teka DU 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-DPL-90-IHOOD

Công suất hút : 850 m3/h

Độ ồn : 48-56 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
33,099,000 26,479,200

Máy hút mùi Teka DPL 90 IHOOD

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-DHC-90

Công suất hút : 850 m3/h

Độ ồn : 48-56 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
28,699,000 22,959,200

Máy hút mùi Teka DHC 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-NC2-70

Công suất hút : 1200 m3/h

Độ ồn : <= 40-70 dB

Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
12,859,000 10,287,200

Máy hút mùi Teka NC2 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-NC2-90

Công suất hút : 1200 m3/h

Độ ồn : <= 69 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
13,959,000 11,167,200

Máy hút mùi Teka NC2 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-NC2-90

Công suất hút : 850 m3/h

Độ ồn : 48-56 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
27,269,000 21,815,200

Máy hút mùi Teka DF 90 GLASS

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-NC2-90

Công suất hút : 1200 m3/h

Độ ồn : 40-70 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
13,189,000 10,551,200

Máy hút mùi Teka DG3 90 GLASS

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-DJ-750

Công suất hút : 475 m3/h

Độ ồn : 49-64 dB

Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
10,329,000 8,263,200

Máy hút mùi Teka DJ 750

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-CNL3-2002

Công suất hút : 479 m3/h

Độ ồn : 42-60 dB

Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
6,149,000 4,919,200

Máy hút mùi Teka CNL3 2002

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-TL-740

Công suất hút : 388 m3/h

Độ ồn : 62-69 dB

Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
5,269,000 4,215,200

Máy hút mùi Teka TL 740

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-DVT-985

Công suất hút : 895 m3/h

Độ ồn : 52-66 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
24,849,000 19,879,200

Máy hút mùi Teka DVT 985

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-DVT-985

Công suất hút : 895 m3/h

Độ ồn : 52-66 dB

Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
22,649,000 18,119,200

Máy hút mùi Teka DVT 785

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-NC-980

Công suất 825 m3/h

Độ ồn : 52-60 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
14,300,000 11,440,000

Máy hút mùi Teka NC 980

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-DG-780

Công suất hút : 825 m3/h

Độ ồn : 52-60 dB

Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
12,859,000 10,287,200

Máy hút mùi Teka DG 780

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-DG-780

Công suất hút : 825 m3/h

Độ ồn : 52-60 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
14,300,000 11,440,000

Máy hút mùi Teka DG 980

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-DG3-90-ILAND

Công suất hút : 850 m3/h

Độ ồn : 48–56 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
25,278,000 20,222,400

Máy hút mùi Teka DG3 90 ILAND

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-DVE-90-REFLEX

Công suất: 1200m³/h

Độ ồn : <= 41 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
20,669,000 16,535,200

Máy hút mùi Teka DVE 90 REFLEX

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-DVT-985

Công suất hút : 1200 m3/h

Độ ồn : 40-70 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
24,299,000 19,439,200

Máy hút mùi Teka DVL 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-CC-40

Công suất hút : 850 m3/h

Độ ồn : 48-56 dB

Kích thước: 400 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
31,999,000 25,599,200

Máy hút mùi đảo Teka CC 40

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-C-920

Công suất hút : 373 m3/h

Độ ồn : 60-73 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
6,259,000 5,007,200

Máy hút mùi Teka C 920

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-TL1-92

Công suất hút: 366 m3/h

Độ ồn : 56-65 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
6,039,000 4,831,200

Máy hút mùi Teka TL1 92

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-CNL2-2002

Công suất hút : 847 m3/h

Độ ồn : <= 50 dB

Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
6,149,000 4,919,200

Máy hút mùi Teka CNL2 2002

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Teka-CNL1-9000

Công suất hút : 479 m3/h

Độ ồn : 42-60 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Teka
9,999,000 7,999,200

Máy hút mùi Teka CNL1 9000

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Hiển thị 1–24 trong 45 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ