Máy hút mùi

Hiển thị 1–24 trong 42 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-390

Công suất: 1000 m3/h

Độ ồn: =<48db

Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
5,990,000 4,193,000

Máy hút mùi Sevilla SV-390

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-390

Công suất: 1000 m3/h

Độ ồn: =<48db

Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
5,890,000 4,123,000

Máy hút mùi Sevilla SV-370

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-90IS1

Công suất: 1300 m3/h

Độ ồn: =<50db

Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
15,880,000 11,116,000

Máy hút mùi Sevilla SV-90IS1

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-490

Công suất: 1000 m3/h

Độ ồn: =<48db

Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
6,939,000 4,857,300

Máy hút mùi Sevilla SV 490

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-490

Công suất: 1000 m3/h

Độ ồn: =<48db

Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
6,290,000 4,403,000

Máy hút mùi Sevilla SV 470

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

25% Hut-mui-Sevilla-700-SYS

Công suất hút 700 m3/h

Độ ồn: 45 dB

Kích thước : 700 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
3,480,000 2,636,000

Máy hút mùi Sevilla 700 SYP

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-60-inox

Công suất: 700 m3/h

Độ ồn: =<48dB

Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
3,180,000 2,226,000

Máy hút mùi Sevilla SV-60 inox

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-mui-Sevilla-SV-3388S2-90

Công suất: 950 m3/h

Độ ồn: =<48db

Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
7,980,000 5,586,000

Máy hút mùi Sevilla SV-3388S2-90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-mui-Sevilla-SV-3388S2-70

Công suất: 950 m3/h

Độ ồn: =<48db

Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
7,880,000 5,516,000

Máy hút mùi Sevilla SV-3388S2-70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-mui-Sevilla-SV-3388S1-90

Công suất: 950 m3/h

Độ ồn: =<48db

Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
6,280,000 4,396,000

Máy hút mùi Sevilla SV-3388S1-90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-3388S1-70

Công suất: 950 m3/h

Độ ồn: =<48db

Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
6,180,000 4,326,000

Máy hút khói Sevilla SV-3388S1-70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-70W

Công suất: 700 m3/h

Độ ồn: =<45 dB

Kích thước: 700 x 500 x 140 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
3,480,000 2,436,000

Máy hút mùi Sevilla SV-70W

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-68I

Công suất: 700 m3/h

Độ ồn: =<45db

Kích thước: 700 x 500 x 140 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
3,380,000 2,366,000

Máy hút mùi Sevilla SV-68I

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-3388IS

Công suất: 950 m3/h

Độ ồn: =<48db

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
15,880,000 11,116,000

Máy hút mùi Sevilla SV-3388IS

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-70WR

Công suất: 700 m3/h

Độ ồn: =<45 dB

Kích thước: 700x500x135mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
3,480,000 2,436,000

Máy hút mùi Sevilla SV-70WR

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-IS1

Công suất: 950 m3/h

Độ ồn: =<48db

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
15,800,000 11,060,000

Máy hút mùi Sevilla SV-IS1

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% hut-mui-Sevilla-SV-90K2

Công suất: 1000 m3/h

Độ ồn: =<44 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
15,800,000 11,060,000

Máy hút mùi Sevilla SV-90K2

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-90K1

Công suất: 1000 m3/h

Độ ồn: =<48 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
15,880,000 11,116,000

Máy hút mùi Sevilla SV-90K1

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-90T3

Công suất: 1000 m3/h

Độ ồn: =<48db

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
11,800,000 8,260,000

Máy hút mùi Sevilla SV-90T3

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-90T3

Công suất: 1000 m3/h

Độ ồn: =<48db

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
11,880,000 8,316,000

Máy hút mùi Sevilla SV-90T1

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-68B

Công suất: 750 m3/h

Độ ồn: =<48db

Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
3,280,000 2,296,000

Máy hút mùi Sevilla SV-68B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-529

Công suất: 1000 m3/h

Độ ồn: =<48dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
6,180,000 4,326,000

Máy hút mùi Sevilla SV-529

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-529

Công suất: 1000 m3/h

Độ ồn: =<48db

Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
6,080,000 4,256,000

Máy hút mùi Sevilla SV-527

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Sevilla-SV-690

Công suất: 1000 m3/h

Độ ồn: =< 55 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Sevilla
7,080,000 4,956,000

Máy hút mùi Sevilla SV-690

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Hiển thị 1–24 trong 42 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ