Máy hút mùi

Hiển thị 1–24 trong 71 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

20% Hut-mui-Faster-QUATTRO-LUX-70

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=62 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
9,700,000 7,760,000

Máy hút mùi Faster QUATTRO LUX 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

35% Hut-mui-Faster-FS-3388CH1-70

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn : 50 dB

Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
5,900,000 3,890,000

Máy hút mùi Faster FS 3388CH1-70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-3388C1-70

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=55db Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
5,200,000 4,160,000

Máy hút mùi Faster FS 3388C1-70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-3388CH1-90

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn :

Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
6,100,000 4,880,000

Máy hút mùi Faster FS 3388CH1-90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-2070SB

Công suất hút: 600 m3/h

Độ ồn : 46 dB

Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
3,550,000 2,840,000

Máy hút mùi Faster FS 2070SB

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-2060SB

Công suất hút: 600 m3/h

Độ ồn : 52 dB

Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
3,450,000 2,760,000

Máy hút mùi Faster FS 2060SB

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-3689-W-90

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn : <=46 dB

Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
8,400,000 6,720,000

Máy hút mùi Faster FS 3689 W 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-3689-W-70

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn : <=46 dB

Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
8,200,000 6,560,000

Máy hút mùi Faster FS 3689 W 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-3689B-90

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn : <=46 dB

Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
8,400,000 6,720,000

Máy hút mùi Faster FS 3689B 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-3689B-90

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn : <=46 dB

Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
8,200,000 6,560,000

Máy hút mùi Faster FS 3689B 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-3689B-90

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn : <=46 dB

Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
9,800,000 7,840,000

Máy hút mùi Faster 3688 NEW 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-3688-NEW-70

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn : <=46 dB

Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
9,600,000 7,680,000

Máy hút mùi Faster 3688 NEW 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-Wall-Decor

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn : <=46 dB

Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
13,500,000 10,800,000

Máy hút mùi Faster Wall Decor

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-90E-CLASSIC

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn : <=46 dB

Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
10,500,000 8,400,000

Máy hút mùi Faster FS 90E CLASSIC

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-DOWN-DRAFF-GLASS-FS-90HF

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn : <=46 dB

Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
29,900,000 23,920,000

Máy hút mùi âm kệ Faster DOWN DRAFF GLASS FS 90HF

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Dao-Faster-FS7017B

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn : <=46 dB

Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
20,500,000 16,400,000

Máy hút mùi Faster FS7017B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-2288-Luxury

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn : <=46 dB

Kích thước: 400 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
24,500,000 19,600,000

Máy hút mùi Faster 2288 Luxury

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-SYP-7003

Công suất hút : 600 m3/h

Độ ồn : <=60 dB

Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
4,000,000 3,200,000

Máy hút mùi Faster SYP 7003

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-SYP-6002

Công suất hút : 600 m3/h

Độ ồn : <=60 dB

Kích thước: 600mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
3,500,000 2,800,000

Máy hút mùi Faster FS SYP 6002

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-3388C2(B)-90

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn : <=45 dB

Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
6,000,000 4,800,000

Máy hút mùi Faster FS-3388C2(B)-90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-EN91-90

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn : <=48 dB

Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
9,000,000 7,200,000

Máy hút mùi Faster FS EN91-90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-EN91-90

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn : <=48 dB

Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
8,800,000 7,040,000

Máy hút mùi Faster FS EN91-70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-90-EFN

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn : <=48 dB

Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
15,500,000 12,400,000

Máy hút mùi Faster FS 90 EFN

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% Hut-Mui-Faster-FS-90-EFN

Công suất hút : 1000 m3/h

Độ ồn : <=48 dB

Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
15,300,000 12,240,000

Máy hút mùi Faster FS 70 EFN

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Hiển thị 1–24 trong 71 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ