Máy hút mùi

Xem tất cả 16 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

19%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Eurosun
5,050,000 4,120,000

Máy hút mùi EUROSUN EH-70K10S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút : 1200 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Eurosun
7,800,000 6,350,000

Máy hút mùi EUROSUN EH-70AF87

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Eurosun
5,200,000 4,240,000

Máy hút mùi Eurosun EH-90K10

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Eurosun
5,650,000 4,580,000

Máy hút mùi Eurosun EH-70K18S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Eurosun
5,760,000 4,890,000

Máy hút mùi Eurosun EH-90K11S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

11%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Eurosun
5,580,000 5,000,000

Máy hút mùi Eurosun EH-70K11S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

14%

Công suất hút : 1200 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Malaysia

Xem chi tiết So sánh
Eurosun
7,980,000 6,890,000

Máy hút mùi Eurosun EH-90AF88

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút : 1100 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Malaysia

Xem chi tiết So sánh
Eurosun
7,680,000 6,245,000

Máy hút mùi Eurosun EH-70AF88

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

18%

Công suất hút : 1200 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Malaysia

Xem chi tiết So sánh
Eurosun
16,850,000 13,850,000

Máy hút mùi Eurosun EH-90IL91

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Eurosun
6,550,000 5,567,000

Máy hút mùi Eurosun EH-70K08S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Eurosun
4,980,000 4,482,000

Máy hút mùi Eurosun EH-70K06S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Công suất hút : 700 m3/h
Độ ồn : <=51 dB Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Eurosun
5,050,000 4,545,000

Máy hút mùi Eurosun EH-70K10

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

12%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Eurosun
5,950,000 5,250,000

Máy hút mùi Eurosun EH-70K18

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Eurosun
6,480,000 5,500,000

Máy hút mùi Eurosun EH-70K20

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Malaysia

Xem chi tiết So sánh
Eurosun
8,680,000 7,300,000

Máy hút mùi Eurosun EH-70AF81

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

26%

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Eurosun
4,680,000 3,500,000

Máy hút mùi Eurosun EH-70AF86B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 16 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ