Máy hút mùi

Hiển thị 1–24 trong 33 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Công suất hút : 550 m3/h
Độ ồn : <=43 dB Kích thước: 500 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

13%

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : 44 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba Lan

Xem chi tiết So sánh
Elica
9,300,000 8,110,000

Máy hút mùi Elica FLAT GLASS 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : 44 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba Lan

Xem chi tiết So sánh
Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : 40 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
9,400,000

Máy hút mùi Elica CIRCUS 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : 44 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Elica
8,300,000

Máy hút mùi Elica CIRCUS 60

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : 40 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
14,850,000

Máy hút mùi Elica LOL IX 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : 40 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
13,900,000

Máy hút mùi Elica LOL IX 60

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : 40 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
13,900,000

Máy hút mùi Elica LOL BL 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : 40 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
13,900,000

Máy hút mùi Elica LOL BL 60

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : 40 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
19,600,000

Máy hút mùi Elica IGLOO

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 850 m3/h
Độ ồn : 40 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
48,500,000

Máy hút mùi Elica HORIZONTE

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 800 m3/h
Độ ồn : 45 dB
Kích thước: 800 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
58,000,000

Hút mùi Elica TIFFANY

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : 45 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
17,800,000

Máy hút mùi Elica JOY WHITE 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : 45 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Elica
16,700,000

Máy hút mùi Elica JOY Black 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : 45 dB
Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Elica
17,800,000

Máy hút mùi Elica JOY WHITE 60

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : 45 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Elica
16,700,000

Máy hút mùi Elica JOY Black 60

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 850 m3/h
Độ ồn : 48 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
13,800,000

Máy hút mùi Elica TRENDY 60

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : 49 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
65,700,000

Máy hút mùi Elica BIO

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : 54 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 520 m3/h
Độ ồn : 53 dB
Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : 53 dB
Kích thước: 120 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
11,500,000

Máy hút mùi Elica TROPIC

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 520 m3/h
Độ ồn : 53 dB
Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
9,600,000

Máy hút mùi Elica TONDA 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 520 m3/h
Độ ồn : 53 dB
Kích thước: 600mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
8,900,000

Máy hút mùi Elica TONDA 60

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : <=63 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba Lan

Xem chi tiết So sánh
Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Hiển thị 1–24 trong 33 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ