Máy hút mùi

Xem tất cả 15 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

13%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=45 dB Kích thước: 700 x 500 x (560/870)mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
6,750,000 5,890,000

Máy hút mùi D’mestik IBER 70N

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : <=60 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
12,500,000 10,000,000

Máy hút mùi D’mestik ZINNIA-P53

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900 x 650 x (500/1100)mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
12,500,000 10,000,000

Máy hút mùi D’mestik SWAN ISLAND 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : <=56 dB Kích thước: 900 x 600 x (850-1040)mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
6,750,000 5,465,500

Máy hút mùi D’mestik MOD 3000 BL 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : >650 m3/h
Độ ồn : <=56 dB Kích thước: 600 x 600 x (850/1040)mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
5,950,000 4,785,500

Máy hút mùi D’mestik MOD 3000 BL 60

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

18%

Công suất hút : >650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900 x 650 x(600/870)mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
12,150,000 10,000,000

Máy hút mùi D’mestik LARA 90 LCD

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : >650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700 x 650 x (600 / 870)mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
11,150,000 9,000,000

Máy hút mùi D’mestik LARA 70 LCD

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

28%

Công suất hút : >650 m3/h
Độ ồn : <=56 dB Kích thước: 900 x 500 x (560/870)mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
7,150,000 5,150,000

Máy hút mùi D’mestik IBER 90N

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

17%

Công suất hút : >650 m3/h
Độ ồn : <=56 dB Kích thước: 900 x 500 x (560/870)mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
7,350,000 6,150,000

Máy hút mùi D’mestik GRANADO 90 BL

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900 x 500 x (560/870)mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
7,550,000 6,145,000

Máy hút mùi D’mestik Granado 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : <=56 dB Kích thước: 700 x 500 x (560/870)mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
7,350,000 5,985,000

Máy hút mùi D’mestik Granado 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

17%

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : <=56 dB Kích thước: 700 x 500 x (560/870)mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
7,150,000 5,985,000

Máy hút mùi D’mestik GRANADO 70 BL

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

6%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900 x 500 x (560/870)mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
6,950,000 6,575,000

Máy hút mùi D’mestik ROYAL 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700 x 500 x (560/870)mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
6,450,000 5,125,000

Máy hút mùi D’mestik ROYAL 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

17%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 600 x 500 x (560/870)mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
5,950,000 4,980,000

Máy hút mùi D’mestik ROYAL 60

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 15 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ