Máy hút mùi

Xem tất cả 14 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

17%

Công suất hút 650 m3/h
Độ ồn:56 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ nhĩ kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dandy
7,590,000 6,350,000

Máy hút mùi Dandy Romana 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Công suất hút 650 m3/h
Độ ồn: 56 dB
Kích thước : 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dandy
7,390,000 6,275,000

Máy hút mùi Dandy Romana 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Công suất hút 650 m3/h
Độ ồn: 56 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dandy
6,990,000 5,885,000

Máy hút mùi Dandy Verona 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

12%

Công suất hút 650 m3/h
Độ ồn: 56 dB
Kích thước : 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dandy
6,790,000 5,980,000

Máy hút mùi Dandy Verona 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất hút 650 m3/h
Độ ồn: 56 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dandy
6,590,000 5,655,000

Máy hút mùi Como 90 Inox

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất hút 650 m3/h
Độ ồn: 56 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dandy
7,890,000 6,780,000

Máy hút mùi Dandy Galedo 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất hút 650 m3/h
Độ ồn: 56 dB
Kích thước : 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dandy
7,690,000 6,589,000

Máy hút mùi Dandy Galedo 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

14%

Công suất: 650m3/h
Độ ồn: =<56dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dandy
13,890,000 12,000,000

Máy hút mùi Dandy Smart 90 Line

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất: 650 m3/h
Độ ồn: =<56dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dandy
12,890,000 11,000,000

Máy hút mùi Dandy Smart 70 Line

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất: 650m3/h
Độ ồn: =<56dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dandy
12,890,000 11,000,000

Máy hút mùi Dandy Island 901

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

12%

Công suất: 1000m3/h
Độ ồn: =<56dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dandy
8,990,000 8,000,000

Máy hút mùi Dandy Pando 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

13%

Công suất: 1000m3/h
Độ ồn: =<56dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dandy
8,790,000 7,655,000

Máy hút mùi Dandy Pando 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Công suất: 1000 m3/h
Độ ồn: =<56db Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dandy
13,890,000 10,990,000

Máy hút mùi Dandy Smart 90BW

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất: 1000m3/h
Độ ồn: =<56dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Xem chi tiết So sánh
Dandy
12,890,000 11,050,000

Máy hút mùi Dandy Smart 70BW

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 14 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ