Máy hút mùi

Hiển thị 1–24 trong 42 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

13%

Công suất hút : 1110 m3/h
Độ ồn : <=33db Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
27,000,000 23,650,000

Máy hút mùi Cata AURA 900 BK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=50 dB
Kích thước: 600mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Cata
6,300,000 5,150,000

Máy hút mùi Cata CN-600 Glass

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

17%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=63 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Cata
12,000,000 9,975,000

Máy hút mùi Cata PODIUM 900 XGBK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=63 dB Kích thước: 600mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Cata
11,000,000 8,850,000

Máy hút mùi Cata PODIUM 600 XGBK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Công suất hút : 645 m3/h
Độ ồn : <=60 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Cata
9,000,000 7,145,000

Máy hút mùi Cata S Plus 900 X

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Công suất hút : 645 m3/h
Độ ồn : <=60 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Cata
8,000,000 6,325,000

Máy hút mùi Cata S Plus 700 X

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

22%

Công suất hút : 645 m3/h
Độ ồn : <=60 dB Kích thước: 600mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Cata
7,500,000 5,875,000

Máy hút mùi Cata S Plus 600 X

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Công suất hút : 400 m3/h
Độ ồn : <=50 dB Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Cata
10,500,000 8,360,000

Máy hút mùi Cata ADARI 600 XGBK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 400 m3/h
Độ ồn : <=50 dB Kích thước: 600mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Cata
10,000,000 8,000,000

Máy hút mùi Cata AVLAKI 600 XGBK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Công suất hút : 400 m3/h
Độ ồn : <=50 dB Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Cata
7,500,000 5,985,000

Máy hút mùi Cata BIBLOS 600 GBK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 400 m3/h
Độ ồn : <=50 dB Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Cata
8,500,000 6,850,000

Máy hút mùi Cata DIO 600GBK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút : 560 m3/h
Độ ồn : <=53 dB Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Cata
11,000,000 8,950,000

Máy hút mùi Cata PLANET 600 XGBK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=51 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Cata
6,800,000 5,450,000

Máy hút mùi MIDAS 700 XGBK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

18%

Công suất hút : 1200 m3/h
Độ ồn : 65 dB
Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
18,000,000 14,850,000

Máy hút mùi Cata THALASSA 700 WH

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 1200 m3/h
Độ ồn : 65 dB
Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
17,500,000 14,050,000

Máy hút mùi Cata THALASSA 700 BK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

18%

Công suất hút : 1200 m3/h
Độ ồn : 65 dB
Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
18,000,000 14,850,000

Máy hút mùi Cata THALASSA 900 BK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

17%

Công suất hút : 1100 m3/h
Độ ồn : <=55 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Cata
6,000,000 4,990,000

Máy hút mùi Cata OMEGA 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút : 1020 m3/h
Độ ồn : <=44 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
17,176,000 14,000,000

Máy hút mùi Cata Kyros TC3V 900

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

22%

Công suất hút : 620 m3/h
Độ ồn : <=51 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Cata
6,200,000 4,860,000

Máy hút mùi Cata C-Glass 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 1200 m3/h
Độ ồn : <=65 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Cata
10,000,000 8,000,000

Máy hút mùi Cata SELENE 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 1200 m3/h
Độ ồn : <=65 dB
Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Cata
10,500,000 8,410,000

Máy hút mùi Cata SELENE 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Công suất hút : 620 m3/h
Độ ồn : <=63 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Cata
7,400,000 5,850,000

Máy hút mùi Cata MIDAS 90 BK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

25%

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : <=65 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Cata
26,500,000 20,050,000

Máy hút mùi Cata DALIA BK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

22%

Công suất hút : 1100 m3/h
Độ ồn : <=69 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Cata
7,000,000 5,510,000

Máy hút mùi Cata OMEGA 90 BK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Hiển thị 1–24 trong 42 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ