Máy hút mùi

Hiển thị 1–24 trong 61 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

20%

Công suất: 1000m3/h
Độ ồn : 48 dB
Kích thước : 680 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Canzy
22,890,000 18,500,000

Máy hút mùi Canzy CZ 32IG

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

32%

Công suất: 1000m3/h
Độ ồn : 48 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Canzy
13,180,000 9,000,000

Máy hút mùi Canzy CZ 350C

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất: 1000m3/h
Độ ồn : 48 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Canzy
24,180,000 19,500,000

Máy hút mùi Canzy CZ 989

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

29%

Công suất: 1000 m3/h
Độ ồn: =<48dB Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Canzy
19,980,000 14,365,000

Máy hút mùi Canzy CZ 90EA LUXURY

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

29%

Công suất: 1000 m3/h
Độ ồn: =<48dB Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Canzy
18,580,000 13,210,000

Máy hút mùi Canzy CZ 70EA LUXURY

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

29%

Công suất: 1000m3/h
Độ ồn : 48 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Canzy
12,980,000 9,255,000

Máy hút mùi Canzy CZ MR90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30%

Công suất: 1000m3/h
Độ ồn : 48 dB
Kích thước : 700 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Canzy
11,980,000 8,480,000

Máy hút mùi Canzy CZ MR70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

18%

Công suất hút : 1200 m3/h
Độ ồn : <=49 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Canzy
8,700,000 7,150,000

Máy hút khử mùi Cata SYGMA 60

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

29%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Canzy
7,880,000 5,650,000

Máy hút mùi Canzy CZ A39

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Canzy
7,680,000 5,430,000

Máy hút mùi Canzy CZ A37

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

29%

Công suất hút : 710 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 785mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Canzy
8,890,000 6,340,000

Máy hút mùi Canzy CZ 700TC

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

31% Nơi nhập dữ liệu

Công suất hút : 710 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 990mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Canzy
8,990,000 6,250,000

Máy hút mùi Canzy CZ 900TC

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

29%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Canzy
14,390,000 10,220,000

Máy hút mùi Canzy CZ T09

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Canzy
13,990,000 9,890,000

Máy hút mùi Canzy CZ T07

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

29%

Công suất: 720m3/h
Độ ồn: <48DB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Canzy
15,980,000 11,375,000

Máy hút mùi Canzy CZ-RAP 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

29%

Công suất:707m3/h
Độ ồn: <48DB Kích thước:900mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Canzy
12,980,000 9,255,000

Máy hút mùi Canzy CZ-SL 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30% Hut-Mui-Canzy-CZ-MR-90

Công suất: 650m3/h
Độ ồn: <48DB
Kích thước: 900mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Canzy
12,980,000 9,215,000

Máy hút mùi Canzy CZ-MR 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

29%

Công suất: 650m3/h
Độ ồn: <48DB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Canzy
9,980,000 7,155,000

Máy hút mùi Canzy CZ-MR 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

32%

Công suất: 1000 m3/h
Độ ồn: =<48dB Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Canzy
6,080,000 4,155,000

Máy hút mùi Canzy CZ 90D1

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30%

Công suất: 1000 m3/h
Độ ồn: =<48dB Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Canzy
8,980,000 6,370,000

Máy hút mùi Canzy CZ-609

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

29%

Cống suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn: =<48dB Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Canzy
6,880,000 4,890,000

Máy hút mùi Canzy CZ 3388-90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

31%

Công suất: 1000 m3/h
Độ ồn: =<48dB Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Canzy
6,080,000 4,235,000

Máy hút mùi Canzy CZ 90D2

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

29%

Công suất: 1000m3/h
Độ ồn: 48 dB
Kích thước 700 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Canzy
5,880,000 4,175,000

Máy hút mùi Canzy CZ 70D2

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

39% May-hut-mui-Canzy-CZ-70D1

Công suất: 1000m3/h
Độ ồn: 48dB
Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Canzy
5,880,000 3,600,000

Máy hút mùi Canzy CZ 70D1

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Hiển thị 1–24 trong 61 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ