Máy hút mùi

Hiển thị 1–24 trong 50 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

27%

Công suất hút : 980 m3/h
Độ ồn : 61 dB
Kích thước: 878-998 x 900 x 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Bosch
31,875,000 23,550,000

Máy hút mùi Bosch DIB097A50

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 980 m3/h
Độ ồn : 61 dB
Kích thước: 878-998 x 900 x 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
39,060,000 31,250,000

Máy hút mùi Bosch DIB091E51

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút: 620 m3/h
Độ ồn: 71 dB
Kích thước : 556 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Bosch
39,060,000 31,250,000

Máy hút mùi Bosch DIC043650

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

23%

Công suất hút 850 m3/h
Độ ồn: 62 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
46,250,000 35,890,000

Máy hút mùi Bosch DIB091K50

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

28%

Công Suất hút 900 m3/h
Độ ồn: =< 54dBA Kích thước 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
40,000,000 29,000,000

Máy hút mùi Bosch DIB098E50

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Công suất hút 700 m3/h
Độ ồn: 54 dB
Kích thước : 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
26,435,000 20,155,000

Máy hút mùi Bosch DFS067J50B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

26%

Công suất hút 700 m3/h
Độ ồn: 54 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
29,675,000 22,250,000

Máy hút mùi Bosch DFS097J50B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

23%

Công suất hút 700 m3/h
Độ ồn: 54 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
24,375,000 18,890,000

Máy hút mùi Bosch DFS097K50

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Công suất hút m3/h
Độ ồn:
Kích thước : 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Bosch
28,800,000 22,850,000

Máy hút mùi Bosch DWK67MH60B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất hút m3/h
Độ ồn: 54 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Bosch
34,500,000 29,325,000

Máy hút mùi Bosch DWK97JQ60B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Công suất hút 650 m3/h
Độ ồn: 67 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
14,600,000 11,120,000

Máy hút mùi Bosch DWB06W850

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Công suất hút : 790 m3/h
Độ ồn : 70 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
14,725,000 11,250,000

Máy hút mùi Bosch DWW09W851B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Công suất hút : 980 m3/h
Độ ồn : 62 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
29,000,000 22,150,000

Máy hút mùi Bosch DWB091U50

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

33%

Công suất hút : 790 m3/h
Độ ồn : 66 dB
Kích thước: 900 x 600 x 744-924 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Bosch
39,750,000 27,000,000

Máy hút mùi Bosch DWB091K50

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

28%

Công suất hút 610- 800m3/h
Độ ồn: 58 dB
Kích thước : 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
17,000,000 12,350,000

Máy Hút Mùi Bosch DWB067A50

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Công suất hút 740 m3/h
Độ ồn: 58 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
21,600,000 16,450,000

Máy hút mùi Bosch DHI965V

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Công suất hút 850 m3/h
Độ ồn: 67 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Bosch
33,125,000 25,350,000

Máy hút mùi Bosch DWK098G61

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Công suất hút 860 m3/h
Độ ồn: 42-62 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
35,625,000 27,150,000

Máy hút mùi Bosch DWK098G60

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

25%

Công suất hút: 650 m3/h – 800 m/h
Độ ồn: 49 dB
Kích thước : 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
13,625,000 10,350,000

Máy hút mùi Bosch DWB07W651

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

25%

Công suất hút 610 m3/h
Độ ồn: 49 dB
Kích thước : 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Bosch
12,360,000 9,370,000

Máy hút mùi Bosch DWA06E651

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

23%

Công suất hút 680 m3/h
Độ ồn: 58 dB
Kích thước : 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
14,500,000 11,250,000

Máy hút mùi Bosch DWA067A50

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Công suất hút 610 m3/h
Độ ồn: 49 dB
Kích thước : 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: EU

Xem chi tiết So sánh
Bosch
12,400,000 9,440,000

Máy hút mùi Bosch DWA07E651

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

23%

Công suất hút 730 m3/h
Độ ồn: 58 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
18,875,000 14,650,000

Máy hút mùi Bosch DWB097A52

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

23%

Công suất hút 730 m3/h
Độ ồn: 55 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
18,875,000 14,650,000

Máy hút mùi Bosch DWB097A50

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Hiển thị 1–24 trong 50 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ