Máy hút mùi

Xem tất cả 17 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

20%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
3,400,000 2,720,000

Máy hút mùi Binova BI-25-B-07

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
3,400,000 2,720,000

Máy hút mùi Binova BI-27-GB-07

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
3,900,000 3,120,000

Máy hút mùi Binova BI-29-ISO-07

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
3,900,000 3,120,000

Máy hút mùi Binova BI-29-ISO-06

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
3,400,000 2,720,000

Máy hút mùi Binova BI-27-GB-06

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 600/700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
3,600,000 2,880,000

Máy hút mùi Binova BI-27-GI-06/07

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
3,400,000 2,720,000

Máy hút mùi Binova BI-25-B-06

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
4,392,000 3,500,000

Máy hút mùi Binova BI-77-IG-90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

28%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
6,000,000 4,350,000

Máy hút mùi Binova BI 69-ISO-09

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

27%

Công suất hút : 950 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
6,200,000 4,550,000

Máy hút mùi Binova BI-6688-IG-09

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

22%

Công suất hút : 950 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
6,600,000 5,150,000

Máy hút mùi Binova BI-69-ICT-07

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

27%

Công suất hút : 950 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
6,200,000 4,550,000

Máy hút mùi Binova BI-6688-IG-07

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
4,392,000 3,480,000

Máy hút mùi Binova BI-77-IG-07

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
6,000,000 4,560,000

Máy hút mùi Binova BI 69-ISO-07

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=60 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
5,040,000 3,990,000

Máy hút mùi Binova BI-90-IG-09

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

23%

Công suất hút : 950 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
4,560,000 3,550,000

Máy hút mùi Binova BI 3388-IG-09

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

22%

Công suất hút : 950 m3/h
Độ ồn : <=48 dB
Kích thước: 700/900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính Hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
4,920,000 3,880,000

Máy hút mùi Binova BI-78-IG-07/90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 17 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ