Máy hút mùi

Xem tất cả 11 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

23%

Công suất hút : 750 m3/h
Độ ồn : 37 – 57 dB
Kích thước: 400 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
34,000,000 26,450,000

Máy hút mùi Amica OWS451O

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

27%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : 42-60 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba Lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
5,400,000 3,965,000

Máy hút mùi Amica OTC612I

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút : 315 m3/h
Độ ồn : 55-65
Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba Lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
8,000,000 6,500,000

Máy hút mùi Amica OTS645I

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Công suất hút : 335 m3/h
Độ ồn : 58 – 64 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba Lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
3,000,000 2,300,000

Máy hút mùi Amica OSC621

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất hút : 800 m3/h
Độ ồn : 48 – 53 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
33,000,000 28,250,000

Máy hút mùi Amica OWS952T

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Công suất hút : 380 m3/h
Độ ồn : 48 – 66 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
15,500,000 13,150,000

Máy hút mùi Amica OKC912R

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

12%

Công suất hút : 755 m3/h
Độ ồn : 31 – 51 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
31,000,000 27,450,000

Máy hút mùi Amica OKS956S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

33%

Công suất hút : 400 m3/h
Độ ồn : 48 – 66 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
12,000,000 8,150,000

Máy hút mùi Amica OKP931G

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 550 m3/h
Độ ồn : 46-56 dB
Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
15,000,000 12,120,000

Máy hút mùi Amica OKC952G

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút : 720 m3/h
Độ ồn : <=56 dB Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
15,000,000 12,280,000

Máy hút mùi Amica OKC954T

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

14%

Công suất hút : 667 m3/h
Độ ồn : 51-67 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
21,000,000 18,120,000

Máy hút mùi Amica OKC658S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 11 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ