Máy hút mùi

Xem tất cả 24 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

15%

Công suất hút: 800m3/h
Độ ồn: <= 58 DB Kích thước: 600mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
3,200,000 2,720,000

Máy hút mùi Abbaka AB-602R

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất hút: 800m3/h
Độ ồn: <= 58 DB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
3,600,000 3,060,000

Máy hút mùi Abbaka AB-702R

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất hút : 750 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
3,400,000 2,890,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-0270S INOX

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Công suất hút : 750 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
3,300,000 2,800,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-0270 Black

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Công suất hút : 750 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 600mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
3,200,000 2,700,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-0260 Black

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Công suất hút: 750m3/h
Độ ồn: =< 58DB Kích thước: 700 x150 x 500 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
3,300,000 2,800,000

Máy hút mùi Abbaka AB-0270B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

22%

Công suất: 1000m3/h
Độ ồn: =<48db Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
6,800,000 5,350,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-Deluxe 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công Suất hút 1000 m3/h
Độ ồn: =< 48 dB Kích thước 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
5,600,000 4,520,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-LUXURY 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công Suất hút 1000 m3/h
Độ ồn: =< 60 dB Kích thước 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
9,300,000 7,480,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-90PQ

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Công Suất hút 1000 m3/h
Độ ồn: =< 60dBA Kích thước 700 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
9,100,000 7,245,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-70PQ

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công Suất hút 1000 m3/h
Độ ồn: =< 49 dB Kích thước 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
9,300,000 7,455,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-90PS

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công Suất hút 1000 m3/h
Độ ồn: =< 49 dBA Kích thước 750mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
8,400,000 6,850,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-75PS

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

100%

Công Suất hút 1000 m3/h
Độ ồn: =< 49 dB Kích thước: 900m

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
7,800,000 7

Máy hút mùi treo tường AB-889KM 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút: 1000m3/h
Độ ồn =<48 dB Kích thước 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
6,600,000 5,325,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-889KM 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

22%

Công suất hút: 1000m3/h
Độ ồn: =<60db Kích thước 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
12,000,000 9,450,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-90PS-I

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút: 1,100m3/h
Độ ồn: =<48db Kích thước 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
19,800,000 16,120,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-901

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

18%

Công suất: 1000m3/h
Độ ồn: =<48db Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
6,600,000 5,420,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-688 Touch 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Công suất hút : 1100 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
13,400,000 10,650,000

Máy hút mùi Abbaka AB-198KN 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 1100 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 750mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
13,200,000 10,680,000

Máy hút mùi Abbaka AB-198KN 75

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

23%

Công suất hút : 1100 m3/h
Độ ồn : <=60 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
9,300,000 7,250,000

Máy hút mùi Abbaka AB-98KV 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút : 1100 m3/h
Độ ồn : <=60 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
20,760,000 16,980,000

Máy hút mùi độc lập Abbaka AB-9005I 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 1100 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 750mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
16,500,000 13,250,000

Máy hút mùi độc lập Abbaka AB-9005I 75

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút : 1100 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
11,800,000 9,650,000

Máy hút mùi độc lập Abbaka AB-69S 90

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

22%

Công suất hút : 1000 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
5,400,000 4,250,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-Luxury 70

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 24 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ