Máy hút mùi

Hiển thị 1–24 trong 526 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp

8%

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 990 x 600 x 485 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
45,000,000 41,820,000

Máy hút mùi Ariston HKQV 9 K

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

4%

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
6,900,000 6,630,000

Máy hút mùi Ariston HL 60.E.IX

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Công suất hút : 900 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
11,500,000 10,557,000

Máy hút mùi Ariston HB 60 P

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

4%

Công suất hút : 550 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
8,500,000 8,211,000

Máy hút mùi Ariston HBT 9 IX

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

23%

Công suất hút : 750 m3/h
Độ ồn : 37 – 57 dB
Kích thước: 400 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
34,000,000 26,450,000

Máy hút mùi Amica OWS451O

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

27%

Công suất hút : 980 m3/h
Độ ồn : 61 dB
Kích thước: 878-998 x 900 x 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Bosch
31,875,000 23,550,000

Máy hút mùi Bosch DIB097A50

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 980 m3/h
Độ ồn : 61 dB
Kích thước: 878-998 x 900 x 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
39,060,000 31,250,000

Máy hút mùi Bosch DIB091E51

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút: 620 m3/h
Độ ồn: 71 dB
Kích thước : 556 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Bosch
39,060,000 31,250,000

Máy hút mùi Bosch DIC043650

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

23%

Công suất hút 850 m3/h
Độ ồn: 62 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
46,250,000 35,890,000

Máy hút mùi Bosch DIB091K50

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

28%

Công Suất hút 900 m3/h
Độ ồn: =< 54dBA Kích thước 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
40,000,000 29,000,000

Máy hút mùi Bosch DIB098E50

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất: 1000m3/h
Độ ồn : 48 dB
Kích thước : 680 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Canzy
22,890,000 18,500,000

Máy hút mùi Canzy CZ 32IG

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

32%

Công suất: 1000m3/h
Độ ồn : 48 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Canzy
13,180,000 9,000,000

Máy hút mùi Canzy CZ 350C

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất: 1000m3/h
Độ ồn : 48 dB
Kích thước : 900 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Canzy
24,180,000 19,500,000

Máy hút mùi Canzy CZ 989

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất hút: 800m3/h
Độ ồn: <= 58 DB Kích thước: 600mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
3,200,000 2,720,000

Máy hút mùi Abbaka AB-602R

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất hút: 800m3/h
Độ ồn: <= 58 DB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
3,600,000 3,060,000

Máy hút mùi Abbaka AB-702R

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

17%

Công suất hút : 450 m3/h
Độ ồn : <=49 dB Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba Lan

Xem chi tiết So sánh
5,800,000 4,860,000

Máy hút mùi Amica OTC613BG

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

27%

Công suất hút : 650 m3/h
Độ ồn : 42-60 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba Lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
5,400,000 3,965,000

Máy hút mùi Amica OTC612I

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất hút : 315 m3/h
Độ ồn : 55-65
Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba Lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
8,000,000 6,500,000

Máy hút mùi Amica OTS645I

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất hút : 750 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
3,400,000 2,890,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-0270S INOX

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Công suất hút : 750 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 700mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
3,300,000 2,800,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-0270 Black

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Công suất hút : 750 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 600mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
3,200,000 2,700,000

Máy hút mùi ABBAKA AB-0260 Black

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Công suất hút: 750m3/h
Độ ồn: =< 58DB Kích thước: 700 x150 x 500 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
3,300,000 2,800,000

Máy hút mùi Abbaka AB-0270B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Công suất hút : 335 m3/h
Độ ồn : 58 – 64 dB
Kích thước: 600 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba Lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
3,000,000 2,300,000

Máy hút mùi Amica OSC621

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất hút : 750 m3/h
Độ ồn : <=48 dB Kích thước: 900 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
6,000,000 4,850,000

Máy hút mùi Ariston SL 19.1.P IX

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Hiển thị 1–24 trong 526 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp