Máy giặt

Xem tất cả 12 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

24%

Tốc độ tối đa 1500 vòng/phút.
Khối lượng giặt: 6 Kg
Độ ồn khi giặt: 49dB. Độ ồn khi vắt : 74dB

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Bosch
36,120,000 27,500,000

Máy giặt Bosch WVG30462SG

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

29%

Tốc độ tối đa 1400 vòng/phút.
Khối lượng giặt: 9 Kg
Độ ồn khi giặt: 49dB. Độ ồn khi vắt : 74dB

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
35,620,000 25,550,000

Máy giặt Bosch WAW28440SG

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

25%

Tốc độ tối đa 1400 vòng/phút.
Khối lượng giặt: 9 Kg
Độ ồn khi giặt: 49dB. Độ ồn khi vắt : 74dB

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
36,875,000 27,880,000

Máy giặt Bosch WAW28480SG

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

25%

Tốc độ tối đa 1200 vòng/phút.
Khối lượng giặt: 9 Kg
Độ ồn khi giặt: 49dB. Độ ồn khi vắt : 74dB

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
46,460,000 35,255,000

Máy giặt Bosch WAW28790IL

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

26%

Tốc độ tối đa 1200 vòng/phút.
Khối lượng giặt: 9 Kg
Độ ồn khi giặt: 49dB. Độ ồn khi vắt : 74dB

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Bosch
30,387,500 22,750,000

Máy giặt Bosch WAP28380SG

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

25%

Tốc độ tối đa 1200 vòng/phút.
Khối lượng giặt: 8 Kg
Độ ồn khi giặt: 48dB. Độ ồn khi vắt : 74dB

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Bosch
29,800,000 22,450,000

Máy giặt Bosch WAT24160SG

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

26%

Tốc độ tối đa 1200 vòng/phút.
Khối lượng giặt: 8 Kg
Độ ồn khi giặt: 49dB. Độ ồn khi vắt : 74dB

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Bosch
30,500,000 22,775,000

Máy giặt Bosch WAT24480SG

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

28%

Tốc độ tối đa 1200 vòng/phút.
Khối lượng giặt: 7 Kg
Độ ồn khi giặt: 48dB. Độ ồn khi vắt : 74dB

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ấn Độ

Xem chi tiết So sánh
Bosch
22,670,000 16,450,000

Máy giặt Bosch WAK20060SG

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

26%

Tốc độ tối đa 1200 vòng/phút.
Khối lượng giặt: 7 Kg
Độ ồn khi giặt: 48dB. Độ ồn khi vắt : 74dB

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ấn Độ

Xem chi tiết So sánh
Bosch
27,400,000 20,450,000

Máy giặt Bosch WAK24160SG

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Tốc độ tối đa 1200 vòng/phút.
Khối lượng giặt: 7 Kg
Độ ồn khi giặt: 48dB. Độ ồn khi vắt : 74dB

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ấn độ

Xem chi tiết So sánh
Bosch
25,430,000 19,445,000

Máy giặt Bosch WAK24260SG

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

26%

Tốc độ tối đa 1200 vòng/phút.
Khối lượng giặt: 9 Kg
Độ ồn khi giặt: 48dB. Độ ồn khi vắt : 74dB

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
33,100,000 24,500,000

Máy Giặt Bosch WAW24540PL

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

17%

Tốc độ tối đa 1200 vòng/phút.
Khối lượng giặt: 9 Kg
Độ ồn khi giặt: 48dB. Độ ồn khi vắt : 74dB

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Bosch
26,790,000 22,470,000

Máy Giặt Bosch WAW24440PL

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 12 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ