Bếp gas dương

Hiển thị 1–24 trong 44 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp

25%

Mặt bếp tráng men, màu đen
Kích thước: 690x384x136

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Paloma
2,000,000 1,500,000

Bếp từ Faster FS AA 162I

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

14%

Đầu đốt ECO BURNER
Mặt bếp thép tráng men
Kích thước 690 x 405 x 188 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Nhật Bản

Xem chi tiết So sánh
Paloma
3,717,000 3,200,000

Bếp gas Paloma PA-7PEJ

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Bộ chia lửa ECO 600-Độc quyền Paloma
Mặt bếp phủ men chống xước
Kích thước 558 x 364 x 101 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Nhật Bản

Xem chi tiết So sánh
Paloma
2,450,000 2,000,000

Bếp gas Paloma PA-5MEJ

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

22%

Bộ chia lửa ECO 600-Độc quyền Paloma
Mặt bếp Inox không rỉ
Kích thước 690 x 405 x 188 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Nhật Bản

Xem chi tiết So sánh
Paloma
4,100,000 3,200,000

Bếp gas Paloma PA-7PSJ

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Đầu đốt bằng đồng
Mặt bếp thép phủ men
Kích thước 690 x 416 x 191 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Nhật Bản

Xem chi tiết So sánh
Paloma
3,210,000 2,750,000

Bếp gas Paloma PA-7MEJ

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

18%

Đầu đốt ECO BURNER
Mặt bếp thép tráng men
Kích thước 690 x 384 x 136 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Paloma
2,000,000 1,650,000

Bếp gas Paloma PA-V72SB

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

18%

Đầu đốt ECO BURNER
Mặt bếp thép tráng men
Kích thước 690 x 384 x 136 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Paloma
2,000,000 1,650,000

Bếp gas Paloma PA-V72EG

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

32%

Đầu đốt ECO 600-Độc quyền Ploma
Mặt bếp thép phủ men
Kích thước : 590 x 463 x 218 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Nhật Bản

Xem chi tiết So sánh
Paloma
4,500,000 3,100,000

Bếp gas Paloma PA-209J

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

33%

Bộ chia lửa hợp kim
Mặt bếp thép phủ men
Kích thước: 720 x 450 x 140 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
2,800,000 1,880,000

Bếp gas dương Rinnai RV-7Slim(GL-Bubble)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

33%

Bộ chia lửa hợp kim
Mặt bếp thép phủ men
Kích thước: 604 x 450 x 140 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
2,890,000 1,960,000

Bếp gas dương Rinnai RV-615Slim(GL-Bubble)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

36%

Bộ chia lửa hợp kim
Mặt bếp thép phủ men
Kích thước: 720 x 450 x 140 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
2,900,000 1,870,000

Bếp gas dương Rinnai RV-715Slim(GL-D)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

28%

Bộ chia lửa hợp kim
Mặt bếp thép phủ men
Kích thước: 604 x 450 x 140 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
2,700,000 1,960,000

Bếp gas dương Rinnai RV-615Slim(GL-D)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

33%

Bộ chia lửa hợp kim
Mặt bếp thép phủ men
Kích thước: 590 x 447 x 124 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
2,800,000 1,890,000

Bếp gas dương Rinnai RV-6slim(G)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30%

Bộ chia lửa hợp kim
Mặt bếp thép phủ men
Kích thước: 702 x 442 x 140 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
2,800,000 1,970,000

Bếp gas dương Rinnai RV-715Slim(G)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

33%

Bộ chia lửa hợp kim
Mặt bếp thép phủ men
Kích thước: 590 x 442 x 140 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
2,800,000 1,880,000

Bếp gas dương Rinnai RV-615Slim(G)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Bộ chia lửa hợp kim
Mặt bếp thép phủ men
Kích thước

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
4,000,000 3,160,000

Bếp gas dương Rinnai RV-5700-SCH(BW)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

33%

Bộ chia lửa hợp kim
Mặt kinh

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
2,400,000 1,620,000

Bếp gas dương Rinnai RV-8711

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Bộ chia lửa hợp kim
Mặt bếp thép phủ men
Kích thước : mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
1,000,000 760,000

Bếp gas dương Rinnai RV-2615(G)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa bằng đồng
Mặt bếp kính chịu lực
Kích thước : 700 x 375 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
1,400,000 1,200,000

Bếp gas dương Taka KG5

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa bằng đồng
Mặt bếp kính chịu lực
Kích thước : 700 x 375 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
1,400,000 1,200,000

Bếp gas dương Taka KG6

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa bằng đồng
Mặt bếp kính chịu lực
Kích thước : 700 x 375 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
1,400,000 1,200,000

Bếp gas dương Taka KG8

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa bằng đồng
Mặt bếp kính chịu lực
Kích thước : 700 x 375 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
1,400,000 1,200,000

Bếp gas dương Taka KG9

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa bằng đồng
Mặt bếp kính chịu lực
Kích thước : 700 x 370 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
990,000 850,000

Bếp gas dương Taka DK68C

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa bằng đồng
Mặt bếp kính chịu lực
Kích thước : 700 x 370 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
990,000 850,000

Bếp gas dương Taka DK68D

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Hiển thị 1–24 trong 44 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp