Bếp gas

Hiển thị 1–24 trong 36 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp

11%

Kiềng tráng men
Mặt bếp bằng kính
Kích thước 700x370mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
1,380,000 1,240,000

Bếp gas dương Taka TK-HG9

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

11%

Kiềng tráng men
Mặt kính chịu lực
Kích thước 700x370mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
1,380,000 1,240,000

Bếp gas dương Taka TK-HG8

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

12%

Kiềng tráng men
Mặt kính chịu lực
Kích thước 700×370

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
1,350,000 1,200,000

Bếp gas dương Taka TK-HG6

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Kiềng phủ men
Mặt kính chịu lực
Kích thước bếp 700 x 370mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
1,400,000 1,200,000

Bếp gas dương Taka TK-HG5

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Kiềng tráng men
Mặt kính chịu lực

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
650,000 590,000

Bếp gas dương Taka TK-01A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Kiềng gang đúc
Mặt kính chịu lực
Kích thước khoét đá: 650 x 350 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Kiềng gang đúc
Mặt kính chịu lực
Kích thước khoét đá: 640 x 340 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
2,950,000 2,500,000

Bếp gas âm hồng ngoại Taka BG02C

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Kiềng gang đúc
Mặt kính chịu lực
Kích thước khoét đá: 640×340 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
2,950,000 2,500,000

Bếp gas âm hồng ngoại Taka BG02A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Kiềng gang đúc
Mặt kính chịu lực
Kích thước khoét đá: 650x350mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
4,800,000 4,100,000

Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Bộ chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
4,800,000 3,840,000

Bếp gas âm Taka TK-105C2

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Bộ chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
4,300,000 3,440,000

Bếp gas âm Taka TK-105C5

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
4,850,000 4,122,500

Bếp gas âm Taka TK-105A1

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Taka
5,800,000 4,930,000

Bếp gas âm Taka BA206A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 370 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
4,555,000 3,871,750

Bếp gas âm Taka TK-208A1

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
4,850,000 4,122,500

Bếp gas âm Taka TK-105B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
4,850,000 4,122,500

Bếp gas âm Taka TK-105A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa hợp kim đồng
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 640 x 360 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
2,400,000 2,040,000

Bếp gas âm Taka TK-920A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Bộ chia lửa hợp kim đồng
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 370 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
3,550,000 3,000,000

Bếp gas âm Taka TK-208D2

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa kiểu Á
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kich thước khoét đá 680 x 370 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
3,550,000 3,022,500

Bếp gas âm Taka TK-208C1

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Bộ chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
4,200,000 4,000,000

Bếp gas âm Taka TK-208B1

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa bằng đồng
Mặt bếp kính chịu lực
Kích thước : 700 x 375 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
1,400,000 1,200,000

Bếp gas dương Taka KG5

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa bằng đồng
Mặt bếp kính chịu lực
Kích thước : 700 x 375 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
1,400,000 1,200,000

Bếp gas dương Taka KG6

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa bằng đồng
Mặt bếp kính chịu lực
Kích thước : 700 x 375 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
1,400,000 1,200,000

Bếp gas dương Taka KG8

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa bằng đồng
Mặt bếp kính chịu lực
Kích thước : 700 x 375 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
1,400,000 1,200,000

Bếp gas dương Taka KG9

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Hiển thị 1–24 trong 36 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp