Bếp gas

Hiển thị 1–24 trong 38 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp

7%

Hệ thống chia lửa đốt trong
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 703 x 403 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Nhật Bản

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
14,500,000 13,600,000

Bếp gas âm Rinnai RB-2CGS(B)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

17%

Bộ chia lửa gas kết hợp từ
Hệ thống tự đông ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 703 x 403 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
4,900,000 4,090,000

Bếp gas âm Rinnai RVB Combi F

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

34%

Bộ chia lửa Patened hợp kim
Hệ thống cảm ứng tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 550 x 350 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
3,400,000 2,260,000

Bếp gas âm Rinnai RVB-6RB

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

36%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kich thước khoét đá 520 x 360 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
3,800,000 2,460,000

Bếp gas âm Rinnai RVB-6QB

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Hệ thống chia lửa đốt trong
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 703 x 403 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
4,500,000 3,680,000

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(B)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Hệ thống chia lửa đốt trong
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 703 x 403 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
4,300,000 3,640,000

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GI(MC)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Hệ thống chia lửa đốt trong
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 703 x 403 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Nhật Bản

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
12,000,000 11,450,000

Bếp gas âm Rinnai RB-2CG (B)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

12%

Hệ thống chia lửa đốt trong
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 815 x 405 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Nhật Bản

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
15,500,000 13,700,000

Bếp gas âm Rinnai RB-3CG

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 550 x 350 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
3,200,000 2,460,000

Bếp gas âm Rinnai RVB-6Q(G)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Hệ thống chia lửa đốt trong
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 703 x 403 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
4,600,000 3,680,000

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GI(F-C)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

14%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 675 x 365 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
3,200,000 2,760,000

Bếp gas âm Rinnai RVB-2BG(F)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

32%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 675 x 365 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
4,010,000 2,760,000

Bếp gas âm Rinnai RVB-2BG(L)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

31%

Hệ thống chia lửa đốt trong
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 703 x 403 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
4,560,000 3,170,000

Bếp gas Rinnai RVB-2Gi(XW)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 520 x 360 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
2,780,000 2,260,000

Bếp gas Rinnai RVB-6R(G)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 675 x 365 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
3,200,000 2,460,000

Bếp gas Rinnai RVB-2BG(D)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 540 x 340 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
3,500,000 2,460,000

Bếp gas Rinnai RVB-6Q(BL)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

14%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 675 x 365 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
3,200,000 2,760,000

Bếp gas âm Rinnai RVB-2BG(B)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

29%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 580 x 480 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
12,800,000 9,200,000

Bếp gas âm Binova BI-401-DH

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

33%

Bộ chia lửa hợp kim
Mặt bếp thép phủ men
Kích thước: 720 x 450 x 140 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
2,800,000 1,880,000

Bếp gas dương Rinnai RV-7Slim(GL-Bubble)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

33%

Bộ chia lửa hợp kim
Mặt bếp thép phủ men
Kích thước: 604 x 450 x 140 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
2,890,000 1,960,000

Bếp gas dương Rinnai RV-615Slim(GL-Bubble)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

36%

Bộ chia lửa hợp kim
Mặt bếp thép phủ men
Kích thước: 720 x 450 x 140 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
2,900,000 1,870,000

Bếp gas dương Rinnai RV-715Slim(GL-D)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

28%

Bộ chia lửa hợp kim
Mặt bếp thép phủ men
Kích thước: 604 x 450 x 140 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
2,700,000 1,960,000

Bếp gas dương Rinnai RV-615Slim(GL-D)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

33%

Bộ chia lửa hợp kim
Mặt bếp thép phủ men
Kích thước: 590 x 447 x 124 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
2,800,000 1,890,000

Bếp gas dương Rinnai RV-6slim(G)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30%

Bộ chia lửa hợp kim
Mặt bếp thép phủ men
Kích thước: 702 x 442 x 140 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Rinnai
2,800,000 1,970,000

Bếp gas dương Rinnai RV-715Slim(G)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Hiển thị 1–24 trong 38 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp