Bếp gas

Xem tất cả 9 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp

5%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 660 x 360 mm

Bảo hành: 4 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Fotile
5,410,000 5,140,000

Bếp gas âm Fotile FA6B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 708 x 388 mm

Bảo hành: 4 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Fotile
5,810,000 5,540,000

Bếp gas âm Fotile HL6B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

6%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kich thước khoét đá 660 x 360 mm

Bảo hành: 4 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Fotile
5,310,000 5,040,000

Bếp gas âm Fotile FC1B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

6%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 858 x 458 mm

Bảo hành: 4 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Fotile
7,290,000 6,920,000

Bếp gas âm Fotile GCG90201

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 708 x 388 mm

Bảo hành: 4 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Fotile
7,100,000 6,750,000

Bếp gas âm Fotile HL8G

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

6%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 708 x 388 mm

Bảo hành: 4 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Fotile
8,160,000 7,750,000

Bếp gas âm Fotile HLCB

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

6%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 816 x 460 mm

Bảo hành: 4 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Fotile
9,390,000 8,920,000

Bếp gas âm Fotile GAG86309

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 708 x 388 mm

Bảo hành: 4 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Fotile
5,800,000 5,510,000

Bếp gas âm Fotile HL6B.A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 816 x 460 mm

Bảo hành: 4 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Fotile
8,250,000 7,840,000

Bếp gas âm Fotile GFG86302

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 9 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp