Bếp gas

Xem tất cả 17 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp

20%

Bộ chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
3,650,000 2,920,000

Bếp gas âm Faster FS-274S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Bộ chia lửa đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
5,950,000 4,760,000

Bếp gas âm Faster FS 219s

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Bộ chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
6,250,000 5,000,000

Bếp gas âm Faster FS 204S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Bộ chia lửa Sabaf-Made in Italy
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 490 x 280 mm
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ: Chính hãng Faster

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
5,650,000 4,520,000

BẾP GAS DOMINO FS – 320DG

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Bộ chia lửa Sabaf
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 695 x 365 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
6,750,000 5,400,000

Bếp gas âm Faster FS 302GB

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Bộ chia lửa Jiake
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
4,550,000 3,640,000

Bếp gas âm Faster FS 374S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Bộ chia lửa kiểu Á
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
5,250,000 4,200,000

Bếp gas âm Faster FS 276S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 4000W
Mặt kính : EUROKERA-made in France
Kích thước khoét đá : 880 x 330 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
14,900,000 11,920,000

Bếp gas kết hợp điện Faster FS 921STTG

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Bộ chia lửa hợp kim đồng
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
5,450,000 4,360,000

Bếp gas âm Faster FS-294S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Bộ chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
7,050,000 5,640,000

Bếp gas âm Faster FS-304S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Mâm chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 700 x 400 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
6,950,000 5,560,000

Bếp gas âm Faster FS-217SI

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Bộ chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 535 x 340 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
5,850,000 4,680,000

Bếp gas âm Faster FS-261S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Bộ chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự điện ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
7,950,000 6,360,000

Bếp gas âm Faster FS-317S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Bộ chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 700 x 400 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
6,950,000 5,560,000

Bếp gas âm Faster FS-217B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Mâm chia lửa bằng đồng
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 700 x 400 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
6,950,000 5,560,000

Bếp gas âm Faster FS-217R

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Mâm chia lửa Sabaf-Made in Italy
Hệ thống ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 700 x 400 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
6,850,000 5,480,000

Bếp gas âm Faster FS-213GS

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

10%

Công suất: 2000W-Bộ chia lửa Sabaf
Mặt kính: Ceramic
Kích thước khoét đá: 700 x 470 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Faster
6,490,000 5,850,000

Bếp điện kết hợp gas Faber FB-2SE

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 17 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp