Bếp gas

Xem tất cả 17 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp

16%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Capri
4,180,000 3,550,000

Bếp gas âm Capri CR-37KT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Bộ chia lửa hợp kim đồng
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Capri
5,850,000 4,750,000

Bếp gas âm Capri CR-703KT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự đông ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Capri
5,580,000 4,750,000

Bếp gas âm Capri CR-307KT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa hợp kim đồng
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thươc khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Capri
288,000 245,000

Bếp gas âm Capri CR-131

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Capri
7,280,000 6,200,000

Bếp gas âm Capri CR-102KT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa bằng đồng
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Capri
7,280,000 6,200,000

Bếp gas âm Capri CR-118SI

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

18%

Mân chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Capri
6,280,000 5,200,000

Bếp gas âm Capri CR-206KT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

13%

Bộ chia lửa bằng đồng
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Capri
4,580,000 3,990,000

Bếp gas âm Capri CR-702KT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Mâm chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Capri
358,000

Bếp gas âm Capri CR-217KT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

14%

Mâm chia lửa bằng đồng
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Capri
6,480,000 5,584,000

Bếp gas âm Capri CR-208KT X-Đ

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

14%

Mân chia lửa bằng đồng
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Capri
6,480,000 5,584,000

Bếp gas âm Capri CR-208KT Đen

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Mâm chia lửa bằng đồng
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Capri
6,480,000 5,508,000

Bếp gas âm Capri CR-208KT Đỏ

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Mân chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Capri
4,480,000 3,808,000

Bếp gas âm Capri CR-270KT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa bằng đồng nguyên khối
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Capri
4,280,000 3,638,000

Bếp gas âm Capri CR-207KT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Mâm chia lửa bằng đồng
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Capri
6,280,000 5,338,000

Bếp gas âm Capri CR-630KT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Bộ chia lửa hợp kim
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Capri
3,480,000 2,958,000

Bếp gas âm Capri CR-27KT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Bộ chia lửa hợp kim đồng
Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
Kích thước khoét đá 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Capri
2,480,000 2,100,000

Bếp gas âm Capri CR-112

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 17 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp