Bếp từ

Hiển thị 1–24 trong 304 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp

20%

Công suất : 4000W
Mặt kính : Ceramic
kích thước khoét đá : 680 x 370 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
9,999,000 8,075,000

Bếp từ ABBAKA AB-2000IH

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 4000W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá : 680 x 370 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
18,880,000 15,200,000

Bếp từ ABBAKA AB-I6120SC

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 4000W
Mặt kính : Schott Ceran
kích thước khoét đá : 680 x 370 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Abbaka
16,880,000 13,585,000

Bếp từ ABBAKA AB-I6120

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Công suất : 7400 W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba Lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
21,000,000 16,625,000

Bếp từ Amica PI6512TFN

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

34%

Công suất : 7400W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá : 750 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
26,000,000 17,252,000

Bếp từ Amica IN7543ICSTK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Công suất : 6000W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá :

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
25,000,000 20,425,000

Bếp từ Amica VHI72520STU

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

8%

Công suất : 7400W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
25,000,000 23,000,000

Bếp từ Amica PI6530ATG

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

23%

Công suất : 4850W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá : 710 x 410 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
19,000,000 14,725,000

Bếp từ Amica VHI72520TU

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

18%

Công suất : 6700W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
19,000,000 15,675,000

Bếp từ Amica PI6530ATGO

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

30%

Công suất : 7400W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
19,500,000 13,775,000

Bếp từ Amica PI6530STU

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

27%

Công suất : 4000W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá :

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
28,479,000 20,805,000

Bếp từ Amica PI6514TFD

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

52%

Công suất : 3700W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá : 285 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
13,379,000 6,555,000

Bếp từ Amica PI3512TF

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

42%

Công suất : 3700W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
37,499,000 22,040,000

Bếp từ Amica PI7511SF

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

41%

Công suất : 7000W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
27,499,000 16,340,000

Bếp từ Amica PI6513TBD

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

25%

Tổng công suất: 7400W
Mặt kính: Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
20,085,000 15,190,500

Bếp tư Amica PI6512TU

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

57%

Công suất : 7900W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ba lan

Xem chi tiết So sánh
Amica
28,900,000 12,540,000

Bếp Từ Amica PI6512TK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 7200W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
21,000,000 16,957,500

Bếp Từ Ariston KIC 631 TB

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

51%

Công suất : 7200W
Mặt kinh : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Ariston
28,000,000 13,775,000

Bếp từ Ariston NIC 641 B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

34%

Công suất : 5000W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
19,000,000 12,635,000

Bếp từ Binova BI-344-ID

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

34%

Công suất : 5000W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 750 x 390 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng

Xem chi tiết So sánh
Binova
18,000,000 11,970,000

Bếp từ Binova BI-334-ID1

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

34%

Công suất : 4000W
Mặt kính : Ceramic
Kích thước khoét đá : 685 x 385 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Binova
13,000,000 8,645,000

Bếp từ Binova BI-277-ID

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

34%

Công suất : 3800W
Mặt kính : Ceramic
Kích thước khoét đá 685×385 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Binova
14,000,000 9,310,000

Bếp từ Binova BI-234-I

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

34%

Công suất : 3600W
Mặt kính : Ceramic
Kích thước khoét đá : 685 x 385 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Binova
10,000,000 6,650,000

Bếp từ Binova BI-207I

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

14%

Công suất : 4800W
Mặt kính : Ceramic
kích thước khoét đá : 675 x 435 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Binova
13,000,000 11,248,000

Bếp từ Binova BI-2233-I

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Hiển thị 1–24 trong 304 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp