Bếp điện bếp từ

Xem tất cả 15 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp

24%

Công suất : 3680W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 670 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng Taka

Xem chi tiết So sánh
Taka
17,800,000 13,566,000

Bếp điện từ Taka TKIR 626

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

26%

Công suất : 3680W
Mặt kính : NEG -Made in Japan
Kích thước khoét đá : 670×380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng Taka

Xem chi tiết So sánh
Taka
16,800,000 12,546,000

Bếp điện từ Taka TKIR 626N

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Tổng công suất: 4300W
Mặt kính: Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 680 x 395 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Chính hãng Taka

Xem chi tiết So sánh
Taka
11,750,000 9,588,000

Bếp điện từ Taka TK-IR02B1

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

26%

Tổng công suất: 5500W
Mặt kính: Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 775×400 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ba Nha

Xem chi tiết So sánh
Taka
19,800,000 14,790,000

Bếp điện từ Taka IR3EU

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Tổng công suất: 3900W
Mặt kính: Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 695x330mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Taka
16,880,000 14,269,800

Bếp điện từ Taka IR2EU

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

23%

Tổng công suất: 5500W
Mặt kính: NEG – Made in Japan
Kích thước khoét đá: 775x400mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Nhật Bản

Xem chi tiết So sánh
Taka
17,800,000 13,872,000

Bếp điện từ Taka IR3ND

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Tổng công suất: 3900W
Mặt kính: NEG – Made in Japan
Kích thước khoét đá: 685x330mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Bụng bếp Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Taka
14,800,000 12,036,000

Bếp điện từ Taka IR2ND

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Tổng công suất: 4300W
Mặt kính: NEG – Made in Japan
Kích thước khoét đá: 680x395mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
8,800,000 7,129,800

Bếp điện từ Taka IR2T

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

22%

Tổng công suất: 5400W
Mặt kính: NEG – Made in Japan
Kích thước khoét đá: 730 x 410 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
11,500,000 8,976,000

Bếp điện từ Taka IR3T

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Tổng công suất: 4600W
Mặt kính: Ceramic
Kích thước khoét đá: 680x395mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
7,580,000 6,109,800

Bếp điện từ Taka IR2B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Tổng công suất: 4300W
Mặt kính: Schott Ceran- Made in Germany
Kích thước khoét đá: 680x395mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
13,800,000 11,260,800

Bếp điện từ Taka IR2A2

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Tổng công suất: 4300W
Mặt kính: Schott Ceran- Made in Germany
Kích thước khoét đá: 680x395mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
14,680,000 11,978,880

Bếp điện từ Taka IR1A1

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Tổng công suất: 4300W
Mặt kính: Schott Ceran- Made in Germany
Kích thước khoét đá: 680x395mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
13,800,000 11,260,800

Bếp điện từ Taka IR2A1

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

19%

Tổng công suất: 5400W
Mặt kính: Ceramic
Kích thước khoét đá: 730x410mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
11,200,000 9,139,200

Bếp điện từ Taka IR3B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

23%

Tổng công suất: 5400W
Mặt kính: Schott Ceran- Made in Germany
Kích thước khoét đá: 565x495mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Taka
16,800,000 13,056,000

Bếp điện từ Taka IR3A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 15 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp