Bếp điện bếp từ

Xem tất cả 15 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp

Công suất : 3400W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
kích thước khoét đá : 670 x 360 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất : 5900W
Mặt kính : Eurokera – made in France
kích thước khoét đá : 710 x 410 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Công suất : 5300W
Mặt kính : Eurokera – Made in France
Kích thước khoét đá : 670 x 340 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Elica
11,900,000

Bếp từ Elica EIH 2 Z 30

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Công suất : 7400W
Công suất hút mùi : 625 m3/h
Kích thước : 830 X 510 X 210 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
168,000,000 160,000,000

Bếp từ NIKOLA TESLA

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

3%

Công suất : 7400W
Mặt kính : Eurokera – Made in France
Kích thước khoét đá : 880 x 390 mm

Bảo hành: 2

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
95,000,000 92,500,000

Bếp từ Elica DIAMOND FRAME 904 BL

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

11%

Công suất : 7400W
Mặt kính : Eurokera – Made in France
Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
93,000,000 83,000,000

Bếp từ Elica DIAMOND 874 BL

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

11%

Công suất : 11000W
Mặt kính : Eurokera – Made in France
Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
96,600,000 86,600,000

Bếp từ Elica DIAMOND 805 WH

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

7%

Công suất : 7400W
Mặt kính : Eurokera – Made in France
Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
92,600,000 86,600,000

Bếp từ Elica DIAMOND 805 BL

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

14%

Công suất : 7400W
Mặt kính : Eurokera – Made in France
Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
72,800,000 62,800,000

Bếp từ Elica DIAMOND 604 BL

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

11%

Công suất : 6750W
Mặt kính : Eurokera – Made in France
Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
38,500,000 34,500,000

Bếp từ Elica GOLDEN 604 BL

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

11%

Công suất : 7000W
Mặt kính : Eurokera – Made in France
Kích thước khoét đá : 670 x 340 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Elica
18,800,000 16,890,000

Bếp từ Elica EIH 4 Z 60

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

8%

Công suất : 5300W
Mặt kính : Eurokera – Made in France
Kích thước khoét đá : 670 x 340 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Elica
12,900,000 11,900,000

Bếp từ Elica EIH 2 Z 30

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

7%

Công suất : 4600 W
Mặt kính : Eurokera – Made in France
Kích thước khoét đá : 670 x 400 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Elica
15,800,000 14,800,000

Bếp từ Elica EL 201 B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

6%

Công suất : 5300W
Mặt kính : Eurokera – Made in France
Kích thước khoét đá : 670 x 340 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
36,200,000 34,200,000

Bếp từ Elica H4-EIH7830BL

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

4%

Công suất : 3700W
Mặt kính : Eurokera – Made in France
Kích thước khoét đá : 660 X 335 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Ý

Xem chi tiết So sánh
Elica
25,500,000 24,500,000

Bếp từ Elica H3-EIH7520BL

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 15 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp