Bếp điện bếp từ

Xem tất cả 14 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp

9%

Công suất : 3600W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
17,500,000 16,065,000

Bếp điện từ Dmestik ES722 DKT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

14%

Công suất : 4500W
Mặt kính : Schott Ceran
Kích thước khoét đá: 690 x 390mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
22,500,000 19,507,500

Bếp Điện Từ Dmestik ES611 DKT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 3800W
Mặt kính: Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
19,500,000 17,901,000

Bếp điện từ Dmestik ES 721 DKT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 3600W
Mặt kính: Schott Ceran
Kích thước khoét đá: 695×325 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
19,500,000 17,901,000

Bếp điện từ Dmestik ES772 DKT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 5700W
Mặt kính: Schott Ceran
Kích thước khoét đá: 560×490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
24,500,000 22,491,000

Bếp điện từ Dmestik ES603 DKT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 6400W
Mặt kính: Scott Ceran vát cạnh cao cấp
Kích thước khoét đá: 710x410mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ba Nha

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
23,900,000 21,940,200

Bếp điện từ Dmestik NA773 IT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 6000W
Mặt kính: Schott Ceran
Kích thước khoét đá: 710x410mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
18,500,000 16,983,000

Bếp điện từ Dmestik NA772 IT

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

17%

Công suất : 3800W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
16,500,000 13,750,000

Bếp từ Dmestik ES722 DKI

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

16%

Công suất : 6000W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
19,500,000 16,500,000

Bếp Từ Dmestik ES742 DKI

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất : 3600W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá: 680 x 340 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
18,500,000 15,780,000

Bếp Từ Dmestik ES721 DKI

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

11%

Công suất : 5400W
Mặt kính : Schott Ceran
Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
24,000,000 21,500,000

Bếp từ Dmestik ES 603 DKI

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

18%

Công suất :5700W
Mặt kính : Schott Ceran
Kích thước khoét đá 710 x 350 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
23,900,000 19,750,000

Bếp từ Dmestik ES753 DKI

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất : 6000W
Mặt kính : Schott Ceran
Kích thước khoét đá: 710 x 410mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Dmestik
19,500,000 16,750,000

Bếp từ Dmestik NA772 IB

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

5%

Công suất : 7200W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Dmestik, Fagor
22,500,000 21,450,000

Bếp từ Fagor IF-33CS

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 14 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp