Bếp điện bếp từ

Hiển thị 1–24 trong 43 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp

9%

Công suất : 5500W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá : 720 x 390 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Chefs
15,900,000 14,596,200

Bếp điện từ Chefs EH-MIX534

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 3600W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 670 x 380 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Chefs
18,500,000 16,983,000

Bếp điện từ Chefs EH-MIX366P

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Công suất : 3600W
Mặt kính Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 670 x 380 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Chefs
14,500,000 13,311,000

Bếp điện từ Chefs EH-MIX330

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Công suất : 5500W
Mặt kính : Schott Ceran
Kích thước khoét đá : 775 x 400 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Chefs
17,990,000 16,514,820

Bếp điện từ hỗn hợp EH-MIX544P

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Công suất : 5200W
Mặt kính Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 670 x 380 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Chefs
14,500,000 13,311,000

Bếp điện từ Chefs EH-MIX343

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 3400W
Mặt kính: Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 680x400mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Chefs
9,990,000 9,169,800

Bếp điện từ Chefs EH-MIX321

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 3600W
Mặt kính: Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Chefs
13,900,000 12,760,200

Bếp điện từ Chefs EH-MIX333

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 3600W
Mặt kính: Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 670 x 380 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Germany

Xem chi tiết So sánh
Chefs
18,500,000 16,983,000

Bếp điện từ Chefs EH-MIX366

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 5500W
Mặt kính: Schott Ceran
Kích thước khoét đá: 580x490mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Chefs
17,900,000 16,432,200

Bếp điện từ Chefs EH-MIX545

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 5500W
Mặt kính: Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá: 860 x 370 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Chefs
19,490,000 17,891,820

Bếp điện từ Chefs EH-MIX544

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 3400W
Mặt kính: NEG – Made in Japan
Kích thước khoét đá: 670x390mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Chefs
7,590,000 6,936,000

Bếp điện từ Chefs EH-MIX2000A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 5500W
Mặt kính: Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 720 x 390 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Chefs
15,900,000 14,596,200

Bếp điện từ ba Chefs EH-MIX533

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 3400W
Mặt kính: Schott ceran
Kích thước khoét đá: 250 x 480 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Chefs
9,900,000 9,088,200

Bếp từ đôi EH-DIH32A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 3400W
Mặt kính: Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 267x497mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Chefs
6,490,000 5,957,820

Bếp điện Domino Chefs EH-DHL32A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 3400W
Mặt kính: Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 680 x 400mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Chefs
9,990,000 9,170,820

Bếp điện Chefs EH-DHL321

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 3400W
Mặt kính: Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 267x497mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Chefs
6,490,000 5,957,820

Bếp điện Domino Chefs EH-DHL32A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 3400W
Mặt kính: NEG
Kích thước khoét đá: 670x390mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Chefs
7,590,000 6,936,000

Bếp điện Chefs EH-DHL2000A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

4%

Tổng công suất: 2000W
Mặt kính: Ceramic

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Chefs
1,265,000 1,224,000

Bếp điện đơn Chefs EH-HL201

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 2000W
Mặt kính: Ceramic

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Chefs
2,590,000 2,377,620

Bếp điện đơn Chefs EH-HL22A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

2%

Tổng công suất: 2000W
Mặt kính: Ceramic
Kích thước khoét đá: 310x385mm

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Chefs
1,265,000 1,240,000

Bếp điện Chefs EH-HL2000A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

100%

Tổng công suất: 4800W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 710 x 410 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Chefs
18,500,000 158,175

Bếp từ Chefs EH-DIH366 (New2017)

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất : 3400W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 480 x 250mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Chefs
9,900,000 8,455,000

Bếp từ Chefs EH-DIH32B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất : 5500W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá : 720 x 390mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Xem chi tiết So sánh
Chefs
15,900,000 13,585,000

Bếp từ Chefs EH-IH534

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất : 4000W
Mặt kính Schott Ceran – Made in Schott Ceran
Kích thước khoét đá : 670 x 370 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đức

Xem chi tiết So sánh
Chefs
21,500,000 18,383,500

Bếp từ Chefs EH-DIH888S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Hiển thị 1–24 trong 43 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp