Bếp điện bếp từ

Hiển thị 1–24 trong 38 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp

39%

Tổng công suất: 5400W

Mặt kính: Scott Ceran – Made in Germany

Kích thước khoét đá: 710 x 420 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
19,000,000 11,600,000

Bếp điện từ Cata IT 7002

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

23%

Tổng công suất: 3600W
Mặt kính: Scott Ceran
Kích thước khoét đá: 708 * 340 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
17,500,000 13,566,000

Bếp điện từ Cata IT 772

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

31%

Tổng công suất: 5700W
Mặt kính: Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
16,780,000 11,730,000

Bếp điện từ Cata IT 603

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

28%

Tổng công suất: 6400W
Mặt kính: Scott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 710x410mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
19,000,000 13,759,800

Bếp điện từ Cata IT 773 BK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất : 3500W
Mặt kính : Schott Ceran – Made in Germay
Kích thước khoét đá : 275 x 500 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
10,000,000 8,568,000

Bếp từ Cata IB 302 BK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Tổng công suất: 3000W
Mặt kính: Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 520 x 295 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
7,500,000 6,426,000

Bếp điện Cata TD 302

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Tổng công suất: 5400W
Mặt kính: Vitroceramic
Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Cata
8,200,000 7,027,800

Bếp điện Cata TDN 603/B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Tổng công suất: 6000W
Mặt kính: Vitroceramic
Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Cata
8,000,000 6,854,400

Bếp điện Cata TN 604/A

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

35%

Tổng công suất: 5700W
Mặt kính: Vitro Ceramic
Kích thước khoét đá: 580 x 415 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
15,000,000 9,853,200

Bếp điện Cata TT 5003 X

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 5700W
Mặt kính: Schott Ceran
Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
12,000,000 11,016,000

Bếp điện Cata TT 603X

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 4200W
Mặt kính: Schott Ceran
Kích thước khoét đá: 710x410mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
12,000,000 11,016,000

Bếp điện Cata TCD 772

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Tổng công suất: 3000W
Mặt kính: Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 520 x 295 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
7,500,000 6,426,000

Bếp điện Cata TD 302

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Tổng công suất: 5700W
Mặt kính: Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 560x490mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
11,500,000 9,835,200

Bếp điện Cata TT 603

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

22%

Tổng công suất: 6000W
Mặt kính: Vitro Ceramic
Kích thước khoét đá: 685x330mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
11,500,000 8,996,400

Bếp điện Cata 604 HVI S-M

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Tổng công suất: 5800W
Mặt kính: Scott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 565 x 495 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Cata
13,000,000 10,355,000

Bếp từ Cata I 6003 BK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Tổng công suất: 6400W
Mặt kính: Scott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 655 x 495 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Cata
12,000,000 10,260,000

Bếp từ Cata I 6004 BK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Tổng công suất: 7100W
Mặt kính: Vitro Ceramic
Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
11,000,000 8,835,000

Bếp từ Cata IB 6021 BK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Tổng công suất: 6700W
Mặt kính: Scott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
22,000,000 17,575,000

Bếp từ Cata IF 6011 BK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Tổng công suất: 7400W
Mặt kính: Scott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá: 650 x 490 mm

Bảo hành: 5 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
24,970,000 19,950,000

Bếp từ Cata IF 6002 BK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Tổng công suất: 7200W
Mặt kính:
Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
18,000,000 14,345,000

Bếp từ Cata IB 6030 X

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Công suất : 6700W
Mặt kính Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
18,000,000 13,680,000

Bếp từ Cata IB 633 X

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Công suất : 7400W
Mặt kính Schott Ceran – Made in Germany
Kích thước khoét đá : 750 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
18,150,000 14,500,000

Bếp từ Cata ISB 704 BK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Công suất : 6700W
Mặt kính Schott Ceran
Kích thước khoét đá : 560 x 490mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
17,500,000 13,300,000

Bếp từ Cata ISB 603 BK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

24%

Công xuất: 7400W.
Mặt kính : Scott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 565 x 495 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Cata
27,000,000 20,520,000

Bếp từ Cata GIGA 600 BK

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Hiển thị 1–24 trong 38 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp