Bếp điện bếp từ

Hiển thị 1–24 trong 79 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp

20%

Tổng công suất: 4000W
Mặt kính: Ceramic
Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Canzy
9,680,000 7,750,000

Bếp điện từ Canzy CZ-06H

20%

Tổng công suất: 5600W
Mặt kính: Schott Ceran – Made in Geramany
Kích thước khoét đá: 562×492 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Canzy
16,980,000 13,600,000

Bếp điện từ Canzy CZ 500-3IGB

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 5900W

Mặt kính : Eurokera – Made in France

Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Canzy
24,980,000 20,000,000

Bếp điện từ Canzy CZ-BMIX63S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 4200W
Mặt kính : Ceramic
Kích thước khoét đá : 680 x 390 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Canzy
9,680,000 7,750,000

Bếp điện từ Canzy CZ-930H

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 4000W
Mặt kính : Ceramic
Kích thước khoét đá : 710 x 400 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Canzy
13,980,000 11,200,000

Bếp điện từ Canzy CZ-937

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 4400W
Mặt kính : Ceramic
Kích thước khoét đá : 710 x 400 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Xem chi tiết So sánh
Canzy
12,980,000 10,500,000

Bếp điện từ Canzy CZ-925

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 4200W
Mặt kính : Ceramic
Kích thước khoét đá : 710 x 400 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Thái Lan

Xem chi tiết So sánh
Canzy
11,900,000 9,600,000

Bếp điện từ Canzy CZ-900GEB

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 3400W
Mặt kính : EuroKera – Made in Spain
Kích thước khoét đá : 700 x 330 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Canzy
19,980,000 16,000,000

Bếp điện từ CANZY CZ MIX823S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 4000W
Mặt kính : Ceramic
Kích thước khoét đá : 710 x 400 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Canzy P.R.C

Xem chi tiết So sánh
Canzy
7,980,000 6,400,000

Bếp điện từ Canzy CZ-3002GS

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 3900W
Mặt kính : EuroKera – Made in Spain
Kích thước khoét đá : 700 x 330 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Canzy
19,980,000 16,000,000

Bếp điện từ Canzy CZ MIX823

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 4600W
Mặt kính : Euro Kera
Kích thước khoét đá : 775x400mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Canzy
24,980,000 20,000,000

Bếp điện từ CANZY CZ MIX833

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 3400W
Mặt kính : EuroKera – Made in France
Kích thước khoét đá : 700 x 330 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Canzy
19,980,000 16,000,000

Bếp điện từ CANZY CZ MIX823G

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 4900W
Mặt kính : EuroKera – Made in France
Kích thước khoét đá : 535 x 480 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem chi tiết So sánh
Canzy
22,980,000 18,500,000

Bếp điện từ CANZY CZ MIX834

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 5900W
Mặt kính : Euro Kera
Kích thước khoét đá : 550x480mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Canzy
24,980,000 20,000,000

Bếp điện từ CANZY CZ BMIX65I

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 5900W
Mặt kính : Eurokera – Made in France
Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Canzy
24,980,000 20,000,000

Bếp điện từ Canzy CZ-BMIX63S

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 5900W
Mặt kính : Eurokera (K+) made in France
Kích thước khoét đá : 710 x 410 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Canzy
26,980,000 21,600,000

Bếp điện từ Canzy CZ-BMIX75T

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 3400W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 695 x 330 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Canzy
23,980,000 19,200,000

Bếp điện từ Canzy CZ-BMIX701T

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Công suất : 5500W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 680 x 375 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Italy

Xem chi tiết So sánh
Canzy
25,980,000 20,800,000

Bếp điện từ Canzy CZ-BMIX740T

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Tổng công suất: 5600W
Mặt kính: Mặt kính KANG’ER
Kích thước khoét đá: 744x389mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng Canzy

Xem chi tiết So sánh
Canzy
14,890,000 12,000,000

Bếp điện từ Canzy CZ 400-3GES

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20% CZ-400-2EGB

Tổng công suất: 4200W
Mặt kính: KANG’ER
Kích thước khoét đá: 694 x 389 mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Canzy P.R.C

Xem chi tiết So sánh
Canzy
9,980,000 8,000,000

Bếp điện từ Canzy CZ 400-2EGB

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Tổng công suất: 4200W
Mặt kính: Schott Ceran
Kích thước khoét đá: 694x389mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng Canzy

Xem chi tiết So sánh
Canzy
13,980,000 11,200,000

Bếp điện từ Canzy CZ-500-2IH

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

21%

Tổng công suất: 6200W
Mặt kính: Schott Ceran
Kích thước khoét đá: 561x479mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng Canzy

Xem chi tiết So sánh
Canzy
16,880,000 13,500,000

Bếp điện từ Canzy CZ 500-3IHL

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

17%

Tổng công suất: 4200W
Mặt kính: EURO KERA-made in France
Kích thước khoét đá: 694x389mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng Canzy

Xem chi tiết So sánh
Canzy
19,980,000 16,600,000

Bếp điện từ Canzy CZ 600-2GIH

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

20%

Tổng công suất: 5600W
Mặt kính: EURO KERA
Kích thước khoét đá: 564x482mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Chính hãng Canzy

Xem chi tiết So sánh
Canzy
21,980,000 17,600,000

Bếp điện từ Canzy CZ 600-3GIH

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Hiển thị 1–24 trong 79 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp