Bếp điện bếp từ

Xem tất cả 18 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp

9%

Tổng công suất: 3000W
Mặt kính: Schott ceran
Kích thước khoét đá: 550 x 270 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Brandt
11,800,000 10,832,400

Bếp điện Brandt TV1000B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Công suất : 2800W
Mặt kính : Schott Ceran
Kích thước khoét đá : 490 x 265 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Brandt
18,900,000 17,350,200

Bếp từ Brandt TI1000B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

4 mặt nấu bếp từ + 1 lò nướng
Dung tích lò nướng: 50.4 lít
Kích thước(C x R x S): 850 x 600 x 618mm

Bảo hành: 3 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Tổng công suất: 3000W
Mặt kính: Schott ceran
Kích thước khoét đá: 550 x 270 x 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Brandt
11,800,000 10,832,400

Bếp điện Brandt TV1000B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Công suất : 6600W
Mặt kính : Ceramic
Kích thước khoét đá : 560 × 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Brandt
17,900,000 16,432,200

Bếp điện Brandt TV1020B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

8%

Công suất : 5500W
Mặt kính : Ceramic
Kích thước khoét đá : 560 × 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Brandt
15,500,000 14,299,000

Bếp điện Brandt TV1021B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

9%

Công suất : 6600W
Mặt kính : Ceramic
Kích thước khoét đá : 750 × 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Brandt
21,500,000 19,737,000

Bếp điện Brandt TV1082B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất : 2800W
Mặt kính : Schott Ceran
Kích thước khoét đá : 490 x 265 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Brandt
18,900,000 16,150,000

Bếp từ Brandt TI1000B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất : 7600W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 × 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Brandt
31,900,000 27,265,000

Bếp từ kết hợp gas Brandt TI1013B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất : 3600W
Mặt kính : K-Made in France
Kích thước khoét đá : 665 × 345 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Brandt
25,500,000 21,802,500

Bếp từ Brandt TI607BU1

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

11%

Công suất : 7200W
Mặt kính: K-Made in France
Kích thước khoét đá : 750 × 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Brandt
41,900,000 37,511,700

Bếp từ Brandt TI1082B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất : 7200W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 × 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Brandt
3,250,000 2,778,750

Bếp từ Brandt TI118B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất : 7200W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 × 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Brandt
33,500,000 28,642,500

Bếp từ Brandt TI118W

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

11%

Công suất : 7200W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 × 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Brandt
36,600,000 32,775,300

Bếp từ Brandt TI112B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất : 7200W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 × 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Brandt
37,900,000 32,404,500

Bếp từ Brandt TI1016B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất : 7200W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 × 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Brandt
39,500,000 33,772,500

Bếp từ Brandt TI1033B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất : 7200W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 × 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Brandt
36,500,000 31,207,500

Bếp từ Brandt TI1028B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

15%

Công suất : 7200W
Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany
Kích thước khoét đá : 560 × 490 mm

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Pháp

Xem chi tiết So sánh
Brandt
38,500,000 32,917,500

Bếp từ Brandt TI1022B

Khuyến mại

Liên hệ hotline 0989.158.393 để nhận ưu đãi giảm giá

Xem tất cả 18 kết quả

Bảo hành

Khoảng giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Số bếp